Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Priorytety Akcji 1. na rok 2013

Priorytety Akcji 1. w roku 2013 bazują na doświadczeniach z ubiegłych lat. Mają one na celu m.in. polepszenie współpracy grup partnerskich na etapie tworzenia projektów, wspieranie projektów angażujących młodzież z mniejszymi szansami oraz wspieranie projektów z tych terenów Polski, gdzie jest najmniejsza liczba składanych wniosków. Dotychczasowe doświadczenia pokazują również, że mało jest projektów o tematyce sportowej, które wykraczają poza działalność statutową organizacji.

Dlatego w roku 2013 Akcja 1.1. zamierza wspierać przede wszystkim:

 • projekty goszczące,
 • projekty angażujące młodzież z mniejszymi szansami,
 • projekty z województwa świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego i podlaskiego,
 • innowacyjne projekty o tematyce sportowej, wykorzystujące metody edukacji pozaformalnej
  oraz włączające społeczność lokalną.
 • projekty opierające się na dwu i trójstronnym partnerstwie,
 • projekty zwiększające widoczność akcji i programu,
 • projekty zawierające działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu,
 • projekty angażujące organizacje partnerskie z krajów sąsiedzkich tj. z Litwy, Słowacji, Czech i Niemiec.

Akcja 1.2. postawiła na:

 • projekty promujące przedsiębiorcze postawy młodych ludzi i zwiększające ich szanse na odnalezienie się na rynku pracy;
 • projekty angażujące społeczność lokalną;
 • projekty aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społeczności lokalnej;
 • innowacyjne projekty o tematyce sportowej, wykorzystujące metody edukacji pozaformalnej;
 • projekty Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych;
 • projekty grup/organizacji, które dotychczas nie realizowały Inicjatyw Młodzieżowych;
 • projekty angażujące młodzież z mniejszymi szansami,
 • projekty z województw opolskiego i świętokrzyskiego.

Akcja 1.3. zdecydowała się na:

 • wspieranie organizacji, których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Narodową Agencję,
 • projekty wspierające nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy młodzieżą
  a władzami publicznymi,
 • projekty o tematyce związanej z wolontariatem oraz sytuacją młodzieży na rynku pracy.

Zobacz też: ogólne priorytety dla całego programu "Młodzież w działaniu"

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu