Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 1.1. Wymiany Młodzieży

Co to za akcja?

To proste! Wymiana młodzieży to spotkanie co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Każdy interesujący was temat może być wystarczającym powodem do spotkania, pod warunkiem że będzie równie interesujący dla waszych rówieśników z zagranicy.

Sport? Historia? Graffiti? Taniec? Ekologia? Kultura? Wszystko jest możliwe, ale ważne jest, abyście dzięki projektowi nauczyli się czegoś nowego. Wystarczy 8 osób z Polski i tyle samo z zagranicy, żeby stworzyć grupę inicjatywną i rozpocząć przygotowania do wymiany. W ramach Akcji 1.1. możecie pojechać do grupy z Kraju Programu lub zaprosić ją do Polski.

Podczas realizacji projektów nacisk powinien być kładziony na aktywne uczestnictwo młodzieży oraz na odkrywanie i poznawanie różnych realiów społecznych i kulturowych. Celem jest wzajemne uczenie się od siebie, jak również wzmocnienie poczucia, że młodzi ludzie są obywatelami Europy.

Każda wymiana powinna mieć jasno określony cel i temat. Musicie wiedzieć, po co chcecie się spotkać i co będziecie razem robić. Dlatego trzeba dobrze zaplanować program waszego spotkania.

Finansowanie

Program "Młodzież w działaniu" współfinansuje wymiany młodzieży. Oznacza to, że część jej kosztów musicie pokryć sami. Możecie też poszukać dodatkowych źródeł finansowania (np. dotacje z urzędu miasta, prywatni sponsorzy etc.) Wysokość dofinansowania z programu zależy od takich czynników jak liczba uczestników czy liczba państw, z których są grupy partnerskie. Należy pamiętać, że obowiązuje jednostronne finansowanie projektów, czyli pozyskanie przez jedną organizację środków na wszystkie koszty związane z projektem dla pozostałych grup partnerskich.

Więcej szczegółów na temat finansowania można znaleźć w Przewodniku po programie "Młodzież w działaniu".

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu?

Mimo że ostatecznymi beneficjentami Akcji 1.1. są młodzi ludzie, to poszczególne osoby nie mogą składać wniosku we własnym imieniu. Potrzebna Wam będzie organizacja typu non profit (np. szkoła, gmina, dom kultury, stowarzyszenie czy fundacja), która będzie waszym przedstawicielem prawnym zaproszonym do popisania umowy finansowej oraz użyczy wam konta bankowego.

Dofinansowanie projektu wymiany może pokryć:

 • koszty podróży międzynarodowej,
 • koszty wizyty przygotowawczej,
 • koszty przygotowania działań i uczestników (telefon, Internet, materiały),
 • koszty działań, bezpośrednio związanych z wymianą (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, bilety do muzeów, etc.),
 • koszty specjalne (związane np. z udziałem w wymianie osób niepełnosprawnych),
 • koszty działań promujących projekt i jego osiągnięcia.

Czego nie można sfinansować w ramach tej akcji?

 • wyjazdów studenckich,
 • wymian, których celem jest osiągnięcie zysków finansowych,
 • wyjazdów turystycznych,
 • festiwali,
 • wyjazdu wakacyjnego,
 • kursu językowego,
 • tournée z występami artystycznymi,
 • wymiany klas szkolnych,
 • zawodów sportowych,
 • statutowych spotkań organizacji,
 • spotkań o charakterze politycznym,
 • młodzieżowych obozów wolontariackich (work camps).

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu