Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 2. Wolontariat Europejski

współpraca, zaangażowanie, przygody

European Voluntary Service (EVS) - to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.

Aktualności

 • Data dodania: 10.09.2014
  How CSR works? to międzynarodowe szkolenie skierowane do liderów organizacji pozarządowych i osób odpowiedzialnych za realizację projektów młodzieżowych i na rzecz młodzieży służące zdobyciu wiedzy i umiejętności budowania współpracy z sektorem biznesu. Tematyka szkolenia w głównej mierze będzie skoncentrowana na zagadnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i fundrisingu.
 • Data dodania: 04.04.2014
  Międzynarodowe sympozjum " Wolontariat Europejski a kompetencje do zatrudnienia " jest częścią większego procesu , którego celem jest zbadanie kompetencji wolontariuszy biorących udział w projektach Wolontariatu Europejskiego. Wolontariusze rozwijają w trakcie realizacji projektów kompetencje, które mają znaczenie dla ich przyszłego zatrudnienia lub przedsiębiorczości .
 • Data dodania: 03.04.2014
  W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące możliwości realizacji projektów Wolontariatu Europejskiego z Krajami Partnerskimi w Programie Erasmus+ przedstawiamy informacje o EVS w Akcji 1. i 2. Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z bogatej oferty działań wolontariackich, jakie ukazuje nasz program.
 • Data dodania: 06.03.2014
  Zjazd Organizacji Wolontariatu Europejskiego (ZOWE) wpisał się na stałe do kalendarza Wolontariatu Europejskiego w Polsce i od wielu lat tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń między Narodową Agencją oraz organizacjami goszczącymi i wysyłającymi wolontariuszy. Tegoroczne ZOWE jest jednak wyjątkowe – zamyka ono bowiem siedmioletni cykl funkcjonowania Wolontariatu Europejskiego w ramach programu „Młodzież w działaniu”, a jednocześnie otwiera nową rzeczywistość związaną z programem Erasmus+ i funkcjonowaniem Wolontariatu Europejskiego w jego ramach.
 • Data dodania: 07.11.2013
 • Data dodania: 24.10.2013
 • Data dodania: 07.10.2013

Publikacje

 • W budowie - obywatelstwo młodzież i Europa - Pakiet szkoleniowy 7

  Kolejna publikacja z serii T-Kit podejmująca tym razem temat obywatelstwa europejskiego, jego powstawania, budowy i ciągłego rozwoju. Doskonała publikacja dla osób zajmujących się kształceniem obywatelskim.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu