Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Priorytety Akcji 2.

Priorytety dotychczas obowiązujące w Wolontariacie Europejskim były ściśle powiązane z obserwacją rozwoju akcji w latach ubiegłych i wyzwaniami stawianymi przed organizacjami realizującymi projekty przez strukturę EVS. Bieżąca ewaluacja przebiegu realizowanych projektów zarówno organizacji jak i samych wolontariuszy pokazuje, że priorytety obowiązujące w roku 2012 są nadal aktualne i istotne. Dlatego również w 2013 roku, podobnie jak w latach poprzedzających, Narodowa Agencja będzie priorytetowo traktować:

  • projekty charakteryzujące się wysoką jakością współpracy partnerskiej i działań koordynacyjnych,
     
  • projekty charakteryzujące się działaniami prowadzącymi do rozwoju partnerów projektu: wolontariusza, organizacji goszczącej, organizacji wysyłającej, organizacji koordynującej. Szczególnie ważnym zagadnieniem będzie wspieranie procesu uczenia się młodych ludzi, w aspekcie rozbudzania ich przedsiębiorczości, jako czynnika zwiększającego szanse na przyszłe zatrudnienie.

 

Zobacz też: ogólne priorytety dla całego programu "Młodzież w działaniu"
 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu