Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akredytacja organizacji Wolontariatu Europejskiego

Na czym polega akredytacja organizacji Wolontariatu Europejskiego?

Akredytacja umożliwia dostęp do Wolontariatu Europejskiego i ma zagwarantować przestrzeganie minimalnych standardów jakościowych Wolontariatu Europejskiego.

Kto występuje o akredytację?

Akredytację musi uzyskać każdy organizacja z Krajów Programu, z Krajów Europy Południowo-Wschodniej i Krajów Europy Wschodniej i Kaukazu, która zamierza wysyłać lub gościć u siebie wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego, bądź koordynować projekt Wolontariatu Europejskiego. Organizacje spoza Krajów Programu i Europy Południowo-Wschodniej /Europy Wschodniej i Kaukazu mogą uczestniczyć w projektach Wolontariatu Europejskiego bez akredytacji.

Jak przebiega akredytacja?

W celu uzyskania akredytacji organizacja musi złożyć List intencyjny (EI – Expression of interest), przedstawiający jego motywację i koncepcje dotyczące działań w ramach Wolontariatu Europejskiego (zob. strona internetowa Komisji: http://ec.europa.eu/youth/yia/forms/forms_yia_en.html). Ten formularz należy złożyć do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za akredytację (zob. niżej). Organizacja może wystąpić o jeden lub kilka rodzajów akredytacji (dla organizacji wysyłającej, dla organizacji goszczącej, dla organizacji koordynującej).

Kiedy występuje się o akredytację?

Formularz listu intencyjnego można złożyć w dowolnym czasie (nie określono terminów). Wystąpienie o akredytację powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem wniosku o środki finansowe na projekt Wolontariatu Europejskiego (co najmniej 6 tygodni wcześniej), aby nie doszło do odrzucenia projektu Wolontariatu Europejskiego ze względu na to, że niektóre uczestniczące w nim organizacje nie otrzymały akredytacji do czasu złożenia wniosku.

Kto przeprowadza akredytację?

Akredytację przeprowadza:

  • Agencja Wykonawcza: w przypadku organizacji, którymi są: a) organizacje zajmujące się problematyką i działaniami młodzieżowymi na poziomie europejskim, b) międzynarodowe organizacje rządowe (organizacje międzyrządowe) lub c) organizacje komercyjne będące organizatorami imprezy młodzieżowej, sportowej lub kulturalnej;
  • Narodowa Agencja w kraju organizacji: w przypadku wszystkich innych organizacji z Krajów Programu;
  • Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Południowo-Wschodniej: w przypadku wszystkich innych organizacji usytuowanych w Europie Południowo-Wschodniej.
  • Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu w przypadku wszystkich innych organizacji usytuowanych w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu.

Lista akredytorów

  1. Hubert Musialik, e-mail: h.musialik@frse.org.pl
  2. Monika Mrówczyńska, e-mail: m.mrowczynska@frse.org.pl, tel. 516 383 686
  3. Anna Dymitra Sławczewa, e-mail: a.slawczewa@frse.org.pl
  4. Maja Selan
  5. Alicja Chajewska

>> Zobacz, jak otrzymać akredytację!

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu