Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Szkolenia dla organizacji

I. Szkolenia krajowe

SOW - Szkolenie dla Organizacji Wysyłających. Szkolenie zostało stworzone dla organizacji przygotowujących się do wysyłania wolontariuszy lub już realizujących projekty w ramach Akcji 2. Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy dotyczącej zasad Wolontariatu Europejskiego, w szczególności związanymi z rolą organizacji wysyłającej w projekcie. Tematem przewodnim szkolenia jest nawiązywanie i budowanie współpracy między partnerami projektu. Podczas szkolenia są omawiane kwestie związane zarówno z przygotowaniem wolontariusza do wyjazdu, jak i komunikacją między wolontariuszem a organizacją w czasie trwania działania i po jego zakończeniu.

NOG - Szkolenie dla Nowych Organizacji Goszczących. Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji, które otrzymały już status akredytowanych Organizacji EVS (goszczących), które jeszcze nie zrealizowały żadnego projektu EVS lub mają bardzo małe doświadczenie w realizacji projektów EVS. Na szkoleniu przekazywane są szczegółowe informacje nt. zarządzania projektem goszczącym EVS, Youthpass, zarządzania konfliktem, sytuacji kryzysowych, omawiana jest rola koordynatora w projekcie Wolontariatu Europejskiego.

ZOWE - Zjazd Organizacji Wysyłających i Goszczących Wolontariatu Europejskiego. Seminarium skierowane jest do organizacji, które mają już duże doświadczenie w realizacji projektów EVS zarówno w goszczeniu jak i wysyłaniu (i/lub koordynowaniu) projektów EVS. Spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń, oceny współpracy z Narodowa Agencją, przekazania informacji o zmianach w EVS. Przedstawiciele uczestniczą również w warsztatach na interesujące ich, związane z EVS tematy, np. spotkanie z psychologiem.

LOWE - Laboratorium Optymalnego Wolontariatu Europejskiego, seminarium dla organizacji, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zagadnień związanych z Wolontariatem Europejskim. Semianarium dotyczy zazwyczaj tematów istotnych dla realizacji projektu oraz podwyższającego jakość realizowanych dzialań. Seminarium składa się z 2 modułów, oddzielonych okresem czasu, w którym organizacje implementują wiedzę zdobytą w pierwszym etapie. I LOWE dotyczył zagadnień związanych z procesem uczenia się w Wolontariacie Europejskim.

II. Szkolenia międzynarodowe

SOHO – międzynarodowe szkolenie adresowane do osób wspierających projekty EVS w organizacjach goszczących i wysyłających. Podczas szkolenia koordynatorzy, mentorzy oraz osoby wspierające działania wolontariuszy pracują w wielonarodowej grupie. Poznając i wymieniając swoje oczekiwania i potrzeby, uczą się praktycznych aspektów związanych z jakością projektów EVS.

Ogłoszenia o szkoleniach międzynarodowych są wysłane newsletterem, można je również znaleźć w dziale szkolenia.

 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu