Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Szkolenia dla wolontariuszy

W ramach cyklu szkoleniowego EVS wolontariusze uczestniczą w dwóch rodzajach szkoleń organizowanych przez Narodową Agencję kraju goszczącego/SALTO EECA/SALTO SEE:

  • szkoleniu wprowadzającym EVS (tzw. on-arrival training) – odbywa się bezpośrednio po przyjeździe do kraju goszczącego. W trakcie szkolenia wolontariusze zapoznają się z krajem goszczącym, środowiskiem, w którym będą funkcjonować, oraz innymi wolontariuszami, a także zaczynają tworzyć środowisko sprzyjające uczeniu się i realizacji własnych pomysłów w ramach projektu.
  • ewaluacji pośredniej (tzw. mid-term meeting) - w trakcie realizacji projektu, zazwyczaj w połowie pobytu wolontariusza w kraju goszczącym. Szkolenie stwarza możliwość oceny i refleksji nad swoimi dotychczasowymi doświadczeniami oraz spotkania się z innymi wolontariuszami, którzy uczestniczą w różnych projektach na terenie całego kraju.

SZKOLENIA DLA WOLONTARIUSZY GOSZCZONYCH W REGIONIE EECA

Szkolenia dla wolontariuszy goszczonych w regionie Europy Wschodniej i Kaukazu koordynuje od 2011 r. SALTO EECA. Narodowe Agencje nie przyznają środków organizacjom na indywidualne organizowanie szkoleń dla wolontariuszy. Szczegółowy kalendarz szkoleń, formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie SALTO:

http://www.salto-youth.net/rc/eeca/evs-eeca/trainings/calendar

SZKOLENIA DLA WOLONTARIUSZY GOSZCZONYCH W REGIONIE SEE

Szkolenia dla wolontariuszy goszczonych w regionie Europy Południowo-Wschodniej koordynuje od 2009 r. SALTO SEE. Narodowe Agencje nie przyznają środków organizacjom na indywidualne organizowanie szkoleń dla wolontariuszy. Szczegółowy kalendarz szkoleń, formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie SALTO:

http://www.salto-youth.net/rc/see/evs/trainingschedule11

SZKOLENIA DLA WOLONTARIUSZY GOSZCZONYCH W POLSCE

Zapis wolontariusza na szkolenia jest obowiązkiem organizacji goszczącej (bądź koordynującej). Rejestracji wolontariuszy należy dokonywać poprzez system on-line: http://wolontariat.mwd.org.pl .

>>>Jak zapisywać wolontariuszy na szkolenia?

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu