Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Jak otrzymać dofinansowanie

Jeśli organizacja goszcząca zaakceptowała kandydaturę wolontariusza, to mogą oni wspólnie z organizacją wysyłającą starać się o uzyskanie dofinansowania na wspólny projekt Wolontariatu Europejskiego. W tym celu razem opracowują szczegóły przedsięwzięcia – czas pracy wolontariusza w organizacji, cele ogólne i szczegółowe, harmonogram etc.

1. Złóż wniosek

Należy podjąć decyzję, która z organizacji będzie składać wniosek do swojej Narodowej Agencji. We wniosku należy szczegółowo opisać cały projekt, odpowiadając na kolejne pytania, a także skalkulować kosztorys, opierając się na kosztach rzeczywistych oraz stawkach ustalonych przez Komisję Europejską (można je znaleźć m.in. w Przewodniku po programie "Młodzież w działaniu").

Formularz wypełnia się za pośrednictwem strony http://online.frse.org.pl/

Więcej o tym, jak wypełnić wniosek online, można przeczytać tutaj.

UWAGA: od terminu 1 czerwca 2011 do składania wniosków konieczne jest posiadanie przez organizację akredytacji na koordynację. Jeśli jej nie masz, skontaktuj się z Narodową Agencją.

2. Czekaj na decyzję Zarządu FRSE

Decyzje dotyczące wniosków składanych w ramach programu „Młodzież w działaniu” podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i z reguły są one ogłaszane po około dwóch miesiącach od terminu składania wniosków. Zbiorcza informacja umieszczana jest na stronie programu „Młodzież w działaniu”. Każdy z aplikantów otrzymuję ponadto szczegółową informację dotyczącą złożonego przez siebie wniosku, która umieszczana jest w teczce jego wniosku na stronie http://online.frse.org.pl/.

3. Podpisz umowę finansową

Jeśli wniosek został dofinansowany, wówczas do twojej organizacji zostanie wysłana umowa finansowa, którą powinny podpisać osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w jej imieniu. Po podpisaniu umowy zgodnie z załączonej do niej instrukcją, umowę należy odesłać ponownie do Narodowej Agencji, gdzie zostanie podpisana przez reprezentanta FRSE. Po skompletowaniu wszystkich podpisów jeden z egzemplarzy wraca do Organizacji – drugi pozostaje w Narodowej Agencji.
Zaliczka na realizację projektu przelewana jest po podpisaniu umowy przez obie strony.

4. Przekaż środki organizacji partnerskiej

Ponieważ wszystkie projekty Wolontariatu Europejskiego są finansowane jednostronnie, organizacja koordynująca przekazuje organizacji partnerskiej należną jej część dofinansowania. Ustalenia, który z partnerów odpowiada za wydatki opisane w poszczególnych kategoriach w budżecie projektu, termin i sposób przelewania pieniędzy, powinny być precyzyjnie opisane w umowie o realizacji projektu, jaką partnerzy EVS wspólnie podpisują. Umowa taka jest dokumentem niezależnym od umowy finansowej jaką podpisuje organizacja koordynująca z Narodową Agencją. Więcej na ten temat znajdziesz w Przewodniku po programie "Młodzież w działaniu".


>>> Sprawdź, jakie są obowiązki organizacji goszczącej

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu