Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

ABC Wolontariatu Europejskiego...

...czyli co trzeba wiedzieć o Wolontariacie Europejskim?

Wolontariat Europejski to nie wakacje! Celem projektów Wolontariatu Europejskiego nie jest sam wyjazd za granicę, ale przede wszystkim realizacja zorganizowanego działania na rzecz społeczności lokalnej. Nie zmienia to faktu, że element poznania innego kraju, jego kultury i mieszkańców jest wpisany w każdy projekt. Możesz poświęcić czas na wypoczynek i podróże w czasie urlopu.

Możesz wziąć udział tylko w jednym projekcie Wolontariatu Europejskiego. Zobowiązany jesteś do podpisania specjalnego oświadczenia w tej kwestii. Ważne jest więc, żeby decyzja o udziale w projekcie była w pełni świadoma. Warto się zastanowić, jak najlepiej chcemy tę szansę wykorzystać.

Wyjątek od tej zasady dotyczy wolontariuszy z mniejszymi szansami, którzy mogą brać udział w więcej niż jednym projekcie pod warunkiem, że łączny czas trwania pracy nie przekracza 12 miesięcy.

Wolontariat Europejski może wiązać się z wydatkami. Zgodnie z Kartą Wolontariatu Europejskiego, będącą zbiorem podstawowych zasad, Wolontariat Europejski nie może pociągać za sobą żadnych kosztów dla wolontariuszy. Dopuszcza się jednak wkład finansowy wolontariusza w koszty podróży w wysokości nie przekraczającej 10% kosztów podróży.

Wolontariusz ma wpływ na wybór projektu i może decydować o kształcie projektu. Możesz skorzystać z oferty projektów przedstawionej przez organizację, albo sam wybrać Organizację Goszczącą, w której będzie realizować swoje działanie. Powinieneś brać aktywny udział zarówno w przygotowaniu projektu, jak i jego realizacji. To właśnie współpraca między Tobą a organizacjami decyduje o powodzeniu projektu. Jeśli zaangażujesz się w tworzenie projektu od samego początku, będziesz miał większy wpływ na określenie warunków współpracy i zakresu swoich zadań.

Wolontariat Europejski to sposób na zdobycie doświadczenia i uczenie się. Jest to kluczowy element projektów Wolontariatu Europejskiego. Udział w projekcie daje Ci możliwość zdobycia wiary we własne możliwości w nowych sytuacjach życiowych oraz nabycie lub rozwinięcie umiejętności, kompetencji dostosowanych do jego indywidualnych możliwości i wiedzy zgodnej z Twoimi zainteresowaniami.

Wolontariat Europejski to nie tylko Europa. Można powiedzieć, że Wolontariat Europejski to cały świat. W ramach Wolontariatu Europejskiego możliwe jest realizowanie projektów z udziałem organizacji z Krajów Programu, Regionu Europy Wschodniej i Kaukazu, Europy Południowo- Wschodniej i Basenu Morza Śródziemnego, a także Innych Krajów Partnerskich, jak np. Boliwia, Ekwador, Indonezja.

Co organizacja goszcząca / wysyłająca powinna wiedzieć o tobie?

Aby ułatwić kontakt i współpracę z organizacją goszczącą / wysyłającą, zbierz wcześniej kilka niezbędnych informacji o sobie:
 • dane osobowe, wiek, płeć, pochodzenie;
 • stan zdrowia;
 • sytuacja rodzinna;
 • stosunek do innych kultur, religii;
 • czy byłeś wcześniej karany?
 • zainteresowania, predyspozycje;
 • twoje mocne i słabe strony (cechy charakteru)
 • rodzaj zadań jakie chciałbyś wykonywać, a jakich nie chciałbyś wykonywać;
 • czy wolisz pracę indywidualną, czy grupową?
 • umiejętności, znajomość języka (nie są konieczne!)
 • preferencje dotyczące zakwaterowania;
 • oczekiwania wobec organizacji goszczącej i wysyłającej;
 • jak planujesz wykorzystać zdobyte doświadczenie?

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu