Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Jak zostać wolontariuszem - krok po kroku

KROK 1: Najpierw znajdź organizację goszczącą i wysyłającą

Aby zostać wolontariuszem najpierw powinieneś znaleźć  organizację goszczącą w kraju, w którym chciałbyś realizować swój wolontariat  i organizację wysyłającą z Polski, która przygotuje cię do wyjazdu i pomoże w załatwieniu formalności (nie może nią być Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"!).

Baza wszystkich organizacji EVS jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej. Tam znajdziesz opisy organizacji i opracowanych przez nie projektów dla wolontariuszy z zagranicy. Opisy są sporządzone w języku angielskim. Zapoznaj się z tymi propozycjami i wybierz numery interesujących cię organizacji.

W bazie tej znajdziesz również wszystkie akredytowane organizacje wysyłające w Polsce. Poszukaj takiej, która jest najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

KROK 2: Zgłoś swoją kandydaturę

Znalazłeś projekty, który cię interesują? Powinieneś skontaktować się z wybranymi organizacjami i spytać o możliwości wzięcia udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego. Musisz przekonać organizację goszczącą, że będziesz doskonałym wolontariuszem. Wyślij wymaganą dokumentację (zazwyczaj jest to życiorys oraz list motywacyjny) i czekaj na odpowiedź. Jeśli będzie odmowna, nie poddawaj się. Znajdź inną organizację i spróbuj jeszcze raz. Wytrwałość to jedna z cech bardzo pożądanych u kandydatów na wolontariuszy.

KROK 3: Załatw formalności

Zostałeś wybrany? Organizacja, do której się zgłosiłeś, zaakceptowała twoją kandydaturę? Teraz przyszedł czas na wypełnienie wniosku. Organizacje - goszcząca i wysyłająca - wspólnie wypełniają wniosek oraz decydują, która z nich złoży wniosek do Narodowej Agencji w swoim kraju. Jeśli wybrałeś projekt w kraju partnerskim, to   wniosek musi złożyć  polska organizacja do Polskiej Narodowej Agencji.  Musicie zdążyć przed jednym z trzech terminów składania wniosków. Pamiętajcie, że od terminu złożenia  wniosku do rozpoczęcia projektu muszą upłynąć minimum 3 miesiące.

KROK 4: Czekaj na decyzję

Decyzję o dofinansowaniu projektów Wolontariatu Europejskiego podejmuje komitet ewaluacyjny Programu "Młodzież w Działaniu" w kraju, w którym wniosek został złożony. Następuję to nie później niż dwa miesiące po terminie złożenia wniosku. W Polskiej Narodowej Agencji decyzję komitetu ewaluacyjnego zatwierdza zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jeśli twój projekt uzyskał ocenę pozytywną, możesz już przygotowywać się do wyjazdu!

KROK 5: Załatw formalności

Od momentu zakwalifikowania do chwili wyjazdu zostanie co najmniej 6 tygodni. Ten czas potrzebny jest na załatwienie wszelkich formalności, czyli na podpisanie umowy o realizacji projektu, wyrobienie paszportu, wizy, itp. Przed wyjazdem organizacja wysyłająca zorganizuje szkolenie informacyjne dla wolontariuszy. Pomoże ci ono przygotować się do pobytu za granicą.

A po projekcie…

Po zakończeniu pracy jako wolontariusz powinieneś otrzymać certyfikat Youthpass. Jest to dokument potwierdzający twój udział w Wolontariacie Europejskim oraz określający kompetencje, które zdobędziesz podczas projektu. Z pewnością będzie on atutem w Twojej przyszłej karierze zawodowej. Żeby tak się stało powinieneś jeszcze przed wyjazdem zaplanować swój proces uczenia się w czasie projektu.

Powodzenia!

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu