Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Priorytety na rok 2013

Zgodnie z kierunkami działań określonymi w odniesieniu do naszych strategii krajowych i międzynarodowych, priorytetowe znaczenie będą miały:

  • projekty realizowane z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu,
  • projekty angażujące organizacje po raz pierwszy uczestniczące we współpracy z  Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi,
  • projekty angażujące młodzież z mniejszymi szansami.

Zobacz też: ogólne priorytety dla całego programu "Młodzież w działaniu"

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu