Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Priorytety Akcji 4.3.

W roku 2013 w Akcji 4.3. priorytetowo traktowane będą projekty:

  • angażujące młodzież z mniejszymi szansami i osoby pracujące z tą grupą docelową lub o takiej tematyce (priorytetem będą tu osoby pracujące z młodzieżą wiejską oraz tematy związane z przedsiębiorczością),
  • angażujące więcej niż jedną organizację z Polski, mające na celu dalszy rozwój partnerstwa pomiędzy organizacjami i tworzenie nowych wspólnych projektów;
  • budujące potencjał organizacji realizujących projekty międzynarodowe,
  • wspierające innowacyjność pracy z młodzieżą,
  • angażujące nauczycieli, którzy chcą pracować metodami edukacji pozaformalnej,
  • działania typu: staż, wizyta przygotowawcza, spotkanie ewaluacyjne,
  • z województw: lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Zobacz też: ogólne priorytety dla całego programu "Młodzież w działaniu"

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu