Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Projekt krok po kroku

Chcielibyście zacząć działać w Akcji 4.3., ale nie wiecie, jak się do tego zabrać? Wniosek wydaje Wam się trudny i nie do wypełnienia? Nie wiecie, co zrobić, by uzyskać dofinansowanie dla Waszego projektu? Poniżej znajdziecie wskazówki, które powinny Wam pomóc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania.

KROK 1

Przeczytajcie dokładnie nasz przewodnik po akcji zawierający rozszerzone opisy poszczególnych działań, jakie można realizować w Akcji 4.3. Dla profesjonalistów obowiązkowy jest Przewodnik po programie "Młodzież w działaniu", a zwłaszcza część dotycząca Akcji 4. i jej podakcji Szkolenie i Tworzenie Sieci.

KROK 2

Obejrzyjcie publikacje zawierające przykłady zrealizowanych projektów. Znajdziecie tam opisy dobrze przygotowanych i przeprowadzonych w poprzednich latach działań, które były sukcesem naszych beneficjentów. Pokażą Wam one, jakie rodzaje działań wspieramy w tej Akcji, jakie są różnice pomiędzy nimi oraz jak inni poradzili sobie z wyzwaniem, jakim jest realizacja projektu oraz zdobycie i rozporządzanie unijnymi środkami. W zrealizowanych projektach możecie szukać inspiracji, ale nie dajcie się im ograniczać! Wasz pomysł ma być oryginalny i dopasowany do potrzeb grup, z którymi pracujecie.

KROK 3

Zastanówcie się nad tym:

 • Jakie są potrzeby Waszej grupy docelowej, młodych ludzi, z którymi pracujecie?
 • Co jest Wam potrzebne by nawiązać współpracę międzynarodową i stworzyć projekt?
 • Jakie kompetencje są Wam potrzebne by realizować lepsze projekty i by skuteczniej pracować z młodzieżą?
 • Czego Wam brakuje we współpracy z Waszymi organizacjami partnerskimi?
 • Jakie są długofalowe cele Waszej organizacji?

KROK 4

Z wynikami Waszej refleksji spójrzcie teraz na działania, które można realizować w Akcji 4.3. Każde z nich ma odmienne cele i może być stosowne na różnych etapach rozwoju organizacji. Przypatrzcie się uważnie, jakie metody stosuje się podczas realizacji poszczególnych działań i czemu mają one służyć. Pomyślcie następnie, które z działań Akcji 4.3. mogą najefektywniej wesprzeć Waszą organizację i Was w realizacji celów, które sobie stawiacie.

KROK 5

Kiedy znajdziecie już odpowiedź na te pytania, zdecydujcie, z jakimi organizacjami chcecie zrealizować projekt. Jeśli dopiero rozpoczynacie współpracę z nieznanymi Wam organizacjami, ustalcie dokładnie, czy macie na myśli to samo, jeśli chodzi o Wasz przyszły projekt. Czy potrzeby Waszych organizacji są zbliżone? Czy może pracujecie z podobnymi grupami docelowymi? Czy zajmujecie się zbliżoną tematyką? Projekty zbudowane na partnerstwie to dla nas podstawa. W Akcji 4.3. nie chodzi nam o projekty realizowane wyłącznie przez organizację goszczącą dla uczestników z innych krajów, ale o projekty przygotowywane wspólnie przez organizacje partnerskie i odpowiadające ich potrzebom.

KROK 6

Jeśli dobraliście już grupy partnerskie, wspólnie z nimi dopracujcie konkretne założenia projektu, zadając sobie następujące pytania:

 • Jakie cele postawiliśmy przed projektem i jak zamierzamy je realizować? W jakich konkretnych punktach harmonogramu znajdują one odzwierciedlenie?
 • Jak zaplanowaliście przygotowania do projektu? Jak zaangażujecie w nie uczestników działania?
 • Jak włączycie uczestników w realizację działań, tak by mieli wpływ na każdy element projektu?
 • Czego się nauczycie dzięki realizacji projektu i uczestnictwu w nim? Pomyślcie nie tylko o tym, czego się nauczycie podczas warsztatów, czy zajęć związanych z tematem projektu, ale także o kompetencjach, które zdobędziecie poprzez udział w jego przygotowaniu, realizacji i ewaluacji, przebywając i współpracując z innymi.
 • W czym realizuje się europejski wymiar Waszego projektu? Jakie działania, zajęcia, tematy, konkretne założenia sprawiają, że jest on obecny?
 • Co zrobicie, aby w trakcie realizacji projektu był on widoczny? Czy jesteście w stanie Waszymi działaniami sprawić, aby angażował on społeczność lokalną, żebyście zostali zauważeni?
 • Jak zapewnicie to, aby nie tylko bezpośredni uczestnicy skorzystali na działaniach? Jak będziecie dalej przekazywać zdobytą wiedzę, umiejętności, nabyte postawy i nawiązane kontakty? Może warto zachęcić uczestników do realizacji konkretnych przedsięwzięć lokalnych związanych z upowszechnianiem rezultatów projektu już po jego zakończeniu?
 • I wreszcie w jaki sposób przekażecie informację o programie „Młodzież w Działaniu"? Czy macie jakieś nowatorskie pomysły na zapewnienie mu widoczności?

KROK 7

Określcie daty projektu i działań zgodne z zasadami formalnymi programu. Pamiętajcie, że pomiędzy rozpoczęciem projektu i rozpoczęciem działań powinniście mieć wystarczająco dużo czasu, by grupy partnerskie zdążyły zakupić bilety na podróż. Warto zwrócić uwagę, że datą decydującą jest data zakupu biletu, a nie samej podróży. Jeśli zakupicie bilety przed rozpoczęciem projektu, czyli przed okresem obowiązywania umowy finansowej, koszty wtedy poniesione nie zostaną Wam zwrócone przez Narodową Agencję.

KROK 8

Teraz już tylko wypełnijcie wniosek!

Jeśli postępowaliście zgodnie ze wskazówkami powyżej, to powinno być to dla Was dziecinnie proste! Wnioski znajdziecie tutaj!

Pamiętajcie – przed wysłaniem wniosku on-line sprawdźcie z listą z pierwszej strony, czy załączyliście wszystkie wymagane dokumenty, a z Przewodnikiem, czy Wasz projekt spełnia wymogi formalne. Nawet najlepszy projekt nie uzyska dofinansowania, jeśli nie spełnia kryteriów formalnych.

Ważne!

 • Przed wypełnieniem części VI wniosku należy zapoznać się z zasadami finansowania i stawkami obowiązującymi w Polsce. Znajdziecie je w Przewodniku.
 • Nie dołączajcie do wniosku żadnych dodatkowych formularzy, kartek, zeszytów, ulotek, itp. (oprócz formalnie wymaganych załączników: wyciągu z KRS, wstępnych porozumień, statutu organizacji, numeru NIP). Wniosek jest dokumentem zamkniętym. Odpowiadacie tylko na pytania zawarte w formularzu wniosku.
 • Nie bindujcie, nie sklejajcie, nie zszywajcie i nie oprawiajcie wniosku!

Jeśli nie możecie poradzić sobie z wypełnieniem formularza, pojawiają się wątpliwości, zgłoście się do naszych Ośrodków Szkolących, a także piszcie lub dzwońcie do Narodowej Agencji.

O decyzji w sprawie Waszego wniosku dowiecie się z naszej strony oraz zostaniecie o niej poinformowani drogą elektroniczną w systemie on-line.

POWODZENIA!!!

Dalsze kroki

Jeśli projekt został zaakceptowany:

Umowa i Płatność

Umowa jest zobowiązaniem do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem. Po podpisaniu umowy przekazujemy zaliczkę w wysokości 80% kwoty grantu na konto organizacji bądź organizacji wspierającej (jeśli wnioskodawcą jest grupa nieformalna). Kurs przelania zaliczki jest obowiązujący podczas rozliczania projektu. Pozostałe 20% należy założyć z własnych środków, bowiem wypłacamy je dopiero po szczęśliwym zakończeniu i rozliczeniu projektu. Pozostała kwota zostanie wypłacona po kursie z dnia płatności końcowej. Pieniądze wypłacane są w złotówkach po kursie wymiany obowiązującym w dniu płatności w Banku Handlowym, w którym Narodowa Agencja ma swoje konto. Na wszystkie zmiany w projekcie (harmonogramie i budżecie) trzeba mieć zgodę Narodowej Agencji.

Po zakończeniu projektu sporządzacie raport końcowy. Opiszcie dokładnie, jak realizowaliście cele postawione przed projektem. Mile widziane są zdjęcia, filmy i inne materiały, które pozwolą nam zobaczyć Wasz projekt.

Jeśli projekt został odrzucony:

Przejdźcie jeszcze raz przez cały proces opracowywania projektu. Zastanówcie się, co możecie poprawić, żeby projekt był lepszy oraz zapoznajcie się dokładnie z przyczynami odrzucenia wniosku zawartymi w piśmie od Narodowej Agencji. Nie zniechęcajcie się! Wprowadźcie zmiany ponownie zgłoście się do naszych Ośrodków Szkoleniowych, a także piszcie lub dzwońcie do Narodowej Agencji a następnie spróbujcie jeszcze raz. Jakość projektu zależy tylko od Was!

Warto też na bieżąco zapoznawać się z naszą ofertą szkoleniową. Staramy się organizować liczne szkolenia, które są wsparciem dla beneficjentów i wnioskodawców w realizacji projektów w programie "Młodzież w działaniu".

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu