Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Zasady finansowania

Rodzaj wydatków

Rodzaj działań, w których wydatki kwalifikują się do dofinansowania

Podstawa finansowania

Kwota

Koszty podróży uczestników

Koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu i z powrotem. Korzystanie z najtańszych środków transportu i taryf (Bilet lotniczy w klasie ekonomicznej, bilet kolejowy 2. klasy)

Wszystkie działania

(z wyjątkiem tworzenia sieci/ współpracy w ramach sieci)

Koszty rzeczywiste

70 %kosztów podróży

Koszty projektu

Wszystkie koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu (włącznie z kosztami działań przygotowawczych, wyżywienia, zakwaterowania, kosztami lokalowymi, ubezpieczenia, trenerów/osób wspierających, sprzętu i materiałów, ewaluacji, upowszechniania i wykorzystania rezultatów oraz działań następujących po zakończeniu projektu)

- wizyty studyjne
- spotkania ewaluacyjnego
- seminaria
- działania służące tworzeniu przedsięwzięć partnerskich
- szkolenia
 

Stawka  ryczałtowa

59 euro x liczba uczestników x liczba nocy podczas trwania działań

Koszty projektu

Wszystkie koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu (włącznie z kosztami działań przygotowawczych, wyżywienia, zakwaterowania, kosztami lokalowymi, ubezpieczenia, trenerów/osób wspierających, sprzętu i materiałów, ewaluacji, upowszechniania i wykorzystania rezultatów oraz działań następujących po zakończeniu projektu)

- staże typu „podpatrywanie pracy”
- wizyty przygotowawcze
 

 Stawka ryczałtowa

47 euro x liczba uczestników x liczba nocy podczas trwania działań

Koszty specjalne

Wszystkie koszty bezpośrednio związane z udziałem młodzieży z mniejszymi szansami/specjalnymi potrzebami lub uzasadnione szczególnym charakterem działań.

Koszty wiz i związane z formalnościami wizowymi oraz koszty szczepień

Wszystkie działania

(z wyjątkiem tworzenia sieci/ współpracy w ramach sieci)

Koszty rzeczywiste

Do 100 %

Działania związane z tworzeniem sieci

i współpracą w sieci

Bezpośrednie koszty kwalifikujące się do dofinansowania: koszty wynagrodzeń, koszty podróży, koszty zakwaterowania/ wyżywienia, koszty spotkań, koszty publikacji/tłumaczeń/ informacji, koszty rozpowszechniania i wykorzystywania rezultatów, inne koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu .

Pośrednie koszty kwalifikujące się do dofinansowania (7% kwalifikujących się do dofinansowania kosztów bezpośrednich)

Koszty rzeczywiste

- kwota dofinansowania nie może przekraczać 20 000 euro

- dofinansowanie nie może przekraczać 50% łącznych kosztów projektu kwalifikujących się do dofinansowania

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu