Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Szkolenia Akcji 4.3.

Osobom zainteresowanym realizacją projektów w ramach Akcji 4.3. oferujemy dwa rodzaje szkoleń wprowadzających: szkolenie krajowe „Kurs na jakość – poznaj Akcję 4.3.” oraz szkolenie międzynarodowe TICTAC.

Szkolenie krajowe „Kurs na jakość – poznaj Akcję 4.3.”

Szkolenie skierowane jest do organizacji, które jeszcze nie zetknęły się z Akcją 4.3. programu „Młodzież w działaniu" lub mają małe doświadczenie w realizacji projektów w ramach tej Akcji. Organizowane jest dwa razy w roku – zwykle w kwietniu i październiku. Może w nich uczestniczyć maksymalnie 30 osób.

Celem szkolenia jest: 

  • przybliżenie założeń i celów Akcji 4.3. oraz jej poszczególnych działań,
  • zwiększenie umiejętności planowania konkretnych działań w ramach Akcji,
  • odniesienie założeń Akcji 4.3. do celów organizacji i podnoszenia jakości jej pracy,
  • poznanie formalnych kryteriów Akcji i zasad finansowania,
  • przybliżenie wniosku o fundusze,
  • wymiana dobrych praktyk.

Szkolenie międzynarodowe TICTAC

Szkolenie skierowane jest do osóbmających doświadczenie w realizacji projektu międzynarodowego w ramach programu „Młodzież w działaniu”, jako koordynator lub lider młodzieżowy, ale nie jest konieczne doświadczenie w realizacji projektów Akcji 4.3. Udział w szkoleniu umożliwia rozwój umiejętności pracy z młodzieżą i zarządzania projektem. To także świetna okazja do nawiązania współpracy z zagranicznymi organizacjami. Więcej informacji znajduje się w załączniku.

Szkolenia TICTAC są cykliczne, za każdym razem goszczone przez inną Narodową Agencję. W ciągu roku mamy możliwość wysłania na to szkolenie kilku osób z Polski.

Informację o aktualnych szkoleniach krajowych i międzynarodowych można znaleźć na stronie poświęconej szkoleniom.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu