Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 5. Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych

dialog, porozumienie, rezultaty

Dzięki projektom Akcji 5. młodzież może realizować projekty wspierające dialog pomiędzy młodymi ludźmi a osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki młodzieżowej w Europie. Daje tym samym młodzieży prawo głosu oraz wspiera współpracę z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się sprawami młodych ludzi.

Publikacje

  • Wspieraj młodzież coachingowo - część VI PAJP

    Zadaniem publikacji jest przedstawienie idei pracy coachingowej z młodzieżą i narzędzi z nią związanych. Publikacja zachęca do spojrzenia na swoją
    pracę i podejście do młodych ludzi pod innym kątem niż zazwyczaj, do znalezienia nowych narzędzi, poszerzenia swego warsztatu. Publikacja powstała w 2014 roku w ramach wieloletniego projektu edukacyjnego Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu