Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Cele i działania

Akcja 5.1. – Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową 

W ramach tej podakcji wspiera się współpracę oraz dialog usystematyzowany pomiędzy młodzieżą, osobami pracującymi z młodzieżą i osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową.

Dialog usystematyzowany może odbywać się w formie seminariów, konferencji oraz innych wydarzeń organizowanych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym i ma na celu stworzenie platformy do debat pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz umożliwienie im formułowania postulatów i przekształcania ich w konkretne działania.

W ramach Akcji 5.1. można zrealizować dwa rodzaje działań: Krajowe Spotkania Młodzieżowe odbywające się w Polsce na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym i Międzynarodowe Seminaria Młodzieżowe, które odbywają się w Polsce z udziałem zagranicznych partnerów.

 
 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu