Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Priorytety Akcji 5.1.

W 2013 roku Narodowa Agencja planuje wspierać realizację działań projektowych opartych na  wytycznych dialogu usystematyzowanego. Głównie dotyczy to uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym oraz podejmowanie dialogu z decydentami, politykami, ekspertami..

W Akcji 5.1. wspierane będą projekty podnoszące świadomość na temat sytuacji młodych ludzi i roli polityki młodzieżowej w Europie, a także działania wykazujące wsparcie i rozwój aktywności młodych osób w życiu publicznym. Szczególną uwagę będziemy zwracać na projekty o tematyce obywatelstwa europejskiego oraz promujące i zachęcające do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku.

Zobacz też: ogólne priorytety dla całego programu "Młodzież w działaniu"

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu