Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Przewodnik po Akcji 5.1.

Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową  jest po to, żeby:
  • stymulować współpracę między młodymi ludźmi, organizacjami młodzieżowymi i osobami pracującymi z młodzieżą w różnych krajach UE a osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową po to, by działania skierowane do młodzieży jak najlepiej odpowiadały jej potrzebom;
  • dać młodzieży głos, umożliwiając dyskusję, aktywny udział i wymianę poglądów na tematy dla nich ważne, uniwersalne także z punktu widzenia młodzieży w całej Unii Europejskiej;
  • zapewniać wkład młodzieży w europejskie debaty i w tworzenie polityki młodzieżowej na poziomie Wspólnoty w ramach kalendarza młodzieżowych wydarzeń europejskich;
  • wspierać współpracę z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się sprawami młodych ludzi w celu lepszego poznania polityki młodzieżowej innych krajów.

W Polsce realizowana jest jedna z podakcji Akcji 5. - Akcja 5.1. Pozostałe podakcje, są scentralizowane, czyli wnioski na działania w ramach tych podakcji składa się bezpośrednio do Brukseli. O warunkach dofinansowywania, działaniach i terminach składania wniosków do tych podakcji można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej poświęconej Akcji 5.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu