Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Szkolenia Akcji 5.

Dwa razy do roku, w siedzibie Narodowej Agencji odbywają się spotkania informacyjne dotyczące Akcji 5.1. Spotkania te skierowane są do osób zainteresowanych poznaniem Akcji 5.1. programu "Młodzież w działaniu", a zwłaszcza do: przedstawicieli młodzieżowych rad miasta, gminy, powiatu, władz samorządowych oraz członków organizacji pozarządowych.

Podczas spotkań omawiane są m.in.:założenia i cele Akcji 5.1., zasady formalne i finansowe, przykłady projektów, sposób wypełniania wniosku.

Informacje o spotkaniach ogłaszane są na stronie internetowej w dziale szkolenia.


 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu