Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 1.1 Subskrybuje zawartość

 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Inspiracją dla projektu był Europejski Rok Wolontariatu. Celem było podkreślenie, że wolontariat sportowy to wolontariat jak każdy inny - potrzebne są do niego zaangażowanie i pozytywna energia. CKiT opiekuje się kompleksem sportowym Orlik2012 i prowadzi tam imprezy sportowe dla młodzieży, przy czym często korzysta z pomocy organizacyjnej wolontariuszy. Sierpniowa wymiana młodzieży zaaranżowana przez Centrum odbyła się przy pomocy założonej rok wcześniej European Goals Network. Jest to sieć współpracy między organizacjami zainteresowanymi wykorzystywanie sportu jako metody pracy z młodzieżą oraz młodymi ludźmi lubiącymi wysiłek fizyczny. Dzięki wymianie międzynarodowej uczestnicy zdobyli szanse na wymianę poglądów i doświadczeń na większą skalę. Wolontariusze z Polski i Włoch pochwalili się swoją aktywnością na polu lokalnym. Dzięki warsztatom międzykulturowym i prezentacjom krajów w grupie panowało większe zrozumienie, otwartość na obcą mentalność. Uczestnicy mogli spojrzeć na siebie oczami innych, poznać lepiej motywy swoich działań i sposoby pracy innych. Projekt sportowy nie skończył się oczywiście na samych dyskusjach. Nie obyło się bez gier i zabaw na świeżym powietrzu. Podczas wymiany zaprezentowano trzy innowacyjne gry zespołowe: Sandball z Malty, Floorball z Finlandii i Strassenfussball z Niemiec. Zabawy zostały wymyślone na podstawie popularnych gier, piłki ręcznej, nożnej oraz unihokeja, jednak zostały wzbogacone o kilka dodatkowych zasad, planowanie strategii, mediacje i analizę współpracy w grupie czy szczególne zwracanie uwagi na zasady fair play. Zaangażowanie osób spoza projektu było możliwe dzięki zorganizowanemu turniejowi ulicznej piłki nożnej, w którym wzięła udział również mrągowska młodzież. Młodzi skorzystali z okazji by poznać lepiej region – podczas spływu kajakowego Krutynianką podziwiali mazurskie cuda natury. Sami mogli zaprezentować się większemu gronu dzięki Festiwalowi Kultury Kresowej, który odbywał się w tym czasie w Mrągowie. Grupa przebrana w ludowe stroje z Europy Wschodniej przeszła ulicami Mrągowa podczas parady kończącej festiwal, niosąc na sztandarach hasła tolerancji i radości.
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  „Jak się powszechnie mówi Muzyka jest tym jak brzmią uczucia, więc użyliśmy muzyki by eksplorować inne kultury, by poznać się lepiej, by wiedzieć co czujemy. W efekcie połączyliśmy brzmienia naszych indywidualnych muzycznych korzeni aby stworzyć własny dźwięk. To nasz styl, reprezentujący nas jako ludzi, tak samo jak reprezentuje nas połączenie kultur.” Muzyka pomogła w stworzeniu uniwersalnego języka emocji i płaszczyzny porozumienia uczestnikom wielonarodowego projektu „Snow Sound”. Temat spotkania nawiązuje do tradycji muzycznej, ale też kulturowej i historycznej krajów europejskich. W projekcie zastosowano odwrócenie tradycyjnej roli nauczyciel-uczeń i inicjatywa w prowadzeniu zajęć została przekazana młodzieży.  To młodzi ludzie oddziaływali na siebie nawzajem, uczyli się współpracować, respektować nawzajem swoją wiedzę i umiejętności. Działania prowadzone były przez małe, międzynarodowe grupki. Każda z nich prowadziła część warsztatów muzycznych przygotowujących ostatecznie do nagrania piosenki i zorganizowania finałowego występu. Piosenka, stworzona od początku do końca przez młodych, zawiera tekst w pięciu językach i miała swoją premierę podczas koncertu w goleniowskim Domu Kultury. Muzykująca młodzież chwaliła się tam swoim talentem i zarażała pozytywna energią. Oprócz piosenki uczestnicy nagrali film prezentujący ich projekt. Grupie udało się także wystąpić podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponieważ projekt odbywał się w okresie świąt Bożego Narodzenia, postanowiono zaprezentować kolędnicze zwyczaje i tradycyjną muzykę świąteczną. Przywitano także Nowy Rok na Plantach w centrum miasta. Było to okazją do wspólnej zabawy i poznawania obyczajów krajów partnerskich. Projekt pokazał, że wspólne zainteresowania integrują, pozwalają się porozumieć i stworzyć więź – czyli pośrednio budować jedność europejską, zrozumienie oraz tolerancję. Koordynatorzy postarali się również, by działania wywierały wpływ na społeczność lokalną. Oryginalnym sposobem na zaangażowanie jej w działania, było zorganizowanie muzycznej olimpiady, w której programie znalazły się dyscypliny takie jak: rzut gitarą, bieg ze związanymi nogami, walenie głową w bęben, przeciąganie liny. Podczas rozdawania medali nie obyło się bez odśpiewania hymnów narodowych. Wieczory międzykulturowe także były otwarte dla wszystkich chętnych. Aby jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę mieszkańców Goleniowa udało się zorganizować objęcie imprezy honorowym patronatem przez Burmistrza – Roberta Krupowicza – i posłankę Magdalenę Kochan.
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  „Wolontariat ponad granicami” to kolejny projekt wpisujący się w założenia Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Wymiana promowała hasło „Zostań wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat”, podczas niej grupa młodzieży z trzech krajów, Litwy, Łotwy i Polski, zastanawiała się jak zachęcać rówieśników do podejmowania bezinteresownej pomocy na rzecz osób lub organizacji. Rozmawiano również o sposobach walki z bierną postawą większości w społecznościach lokalnych, budowaniu więzi społecznych i inspirowaniu do brania spraw w swoje ręce oraz organizowania życia wspólnoty, której jest się częścią. Jednym z celów projektu było również poznanie programów wsparcia (na poziomie krajowym i europejskim) dotyczących włączania się w życie społeczności lokalnej. Podczas dwóch tygodni spędzonych w Smolnikach, młodzi ludzie dowiedzieli się także jak wygląda wolontariat krajowy i międzynarodowy. Wymiana stała się płaszczyzną rozwoju interpersonalnego. Młodzi dowiedzieli się jak łączyć własne zainteresowania z satysfakcją zdobywaną przez aktywność na rzecz innych. Dodatkowe umiejętności organizacyjne, komunikacji międzykulturowej, motywowania siebie i innych, wykorzystywania w praktyce już zdobytej wiedzy oraz wykształtowanie odpowiedzialnej obywatelskiej postawy przydadzą się im w przyszłym życiu (nie tylko zawodowym). Istotną częścią projektu, było poznanie na własnej skórze pełnego spektrum działań wolontarystycznych.  Uczestnicy Zaangażowali się w prace na rzecz dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pawłówce, pomagali starszym osobom w domu pomocy społecznej, porządkowali zabytkowy cmentarza rzymsko-katolicki w Smolnikach, a także zorganizowali strefę NGO w trakcie popularnej imprezy Suwałki Blues Festiwal, na której propagowali włączanie się w wolontariat. Nie obyło się również bez prezentowania kultur swoich krajów – młodzi ludzie mogli pochwalić swoją tradycją i historią, a także sprawdzić umiejętności komunikowania się w wielojęzycznej grupie. Dzięki wymianie odwiedzili główne zabytki Suwalszczyzny, korzystali z uroków przyrody  i zorganizowali spływ kajakowy.
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Celem wymiany stało się propagowanie wolontariatu oraz stworzenie materiałów temu służących. Szóstka młodych Polaków, zainteresowanych dziennikarstwem i fotografią zaproponowała swoim rówieśnikom stworzenie projektu o tej tematyce. Do współpracy zaprosili grupy z Czech i Francji. Projekt łączył zainteresowania młodzieży związane z szeroko rozumianymi mediami i dziennikarstwem oraz zjawiskiem wolontariatu. W czasie wymiany młodzież miała szansę uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, gdzie uczyła się pisać artykuły prasowe, nagrywać reportaże, przeprowadzać wywiady, montować filmy i robić fotografie. Wszystko to pod okiem zawodowców. Swoje umiejętności szlifowali zbierając materiały dotyczące wolontariatu i opowiadające o wymianie. Dzięki pomocy lokalnego artysty stworzyli komiks o wymianie. Odwiedzili również ośrodki współpracujące z wolontariuszami, dowiedzieli się jak działałają organizacje charytatywne (Caritas), poznali przedstawicieli organizacji wolontariatu misyjnego i sportowego. Część uczestników wyraziła zainteresowanie zaangażowania się w wolontariacką działalność po zakończeniu projektu – spotkania okazały się dobrą inspiracją. Atrakcyjnym punktem programu była wycieczka do Warszawy i wizyta w studiach Telewizji Polskiej – uczestnicy mogli na żywo podpatrywać jak przygotowywany jest młodzieżowy program „Ziarno”. Na zakończenie wymiany młodzież zorganizowała w Białej Podlaskiej panel konferencyjny z udziałem przedstawicieli lokalnych organizacji i wolontariuszy. Przedstawiła tam efekty swojej pracy: reportaż filmowy o wolontariacie i wymianie, komiks, foto-galerię, a także artykuł prasowy o sensie i potrzebie bezinteresownego angażowania się na rzecz innych.
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Prawie 40 młodych ludzi z Polski i Litwy, zainteresowanych kulturą żydowską spotkało się w Oleśnie, aby wspólnie realizować projekt wymiany młodzieży. Prace nad projektem rozpoczęły się jeszcze przed przyjazdem Litwinów do Polski. Obie grupy zbadały dogłębnie tematykę żydowską i stworzyły prezentacje multimedialne dla swoich partnerów – Litwini o świętach żydowskich i judaizmie, a Polacy o ich tradycji i obrzędach. Młodzi ludzie poznawali  wpływ kultury żydowskiej na ich kraje oraz prezentowali kulturę swoich krajów, przedstawiali panujące u nich zwyczaje i opowiadali o swoich rodzimych miastach - Oleśnie i Alytusie. Zamiłowanie do kultury żydowskiej i chęć jej wskrzeszania rodzinnych stronach przyszła Opolanom bardzo łatwo, bowiem mieszkają w okolicy cmentarza żydowskiego, czyli kirkutu. Młodzi ludzie zajęli się jego uporządkowaniem. Stworzyli też fotograficzną ewidencję macew (nagrobków). Z zebranych materiałów przygotowali folder „Echa tradycji żydowskich w Oleśnie”. Dzięki wyjazdom na krakowski Kazimierz i do gmin żydowskich we Wrocławiu i Częstochowie, uczestnicy zdobyli szeroką wiedzę na temat kultury żydowskiej. Mieli też okazję zobaczyć grób cadyka w Lelowie (to miejsce kultu ortodoksyjnych Żydów), historyczny cmentarz w Praszce oraz przejść szlakiem żydowskim w Żarkach. Poznali także losy Edyty Stein, patronki Europy, mającej korzenie w pobliskim Lublińcu. Wielkim finałem wymiany było przedstawienie muzyczno-taneczne pod tytułem „Tak jak malował Pan Chagall”. Społeczność lokalna mogła także zobaczyć wystawę fotografii z projektu, podziwiać obrazy Marca Chagalla i skosztować specjałów tradycyjnej kuchni żydowskiej.
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Czy można siłą własnych mięśni wspierać ochronę środowiska? Oczywiście - wybierając rower, jako główny środek lokomocji. Na promocję tego zielonego środka transportu zdecydowali się młodzi aktywiści ze Szczecina. Inicjatorzy projektu wpadli na pomysł zorganizowania wymiany młodzieży, która dotykałaby problematyki ekologicznej i stylu życia. Uświadamianie problemów, aktywizowanie odpowiedzialnej postawy wobec środowiska oraz budowanie odpowiedzialności społecznej w województwie zachodniopomorskim połączone były z promocją poruszania się jednośladami. Jazda na rowerze nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla środowiska, za to pozytywnie wpływa na nasze ciało. Jest świetnym sposobem spędzania wolnego czasu i można się na nim poruszać przez cały rok. Uczestnicy projektu odwiedzili na swych oryginalnych rowerach kilka miejscowości: Czarnocin, Żarnowo, Nowogard i Drawsko Pomorskie. Finał projektu miał miejsce w Szczecinie. Po drodze organizowali oni RecyFestyny, na których propagowali tzw. zasadę 3R, czyli reduce, reuse, recycle (unikaj, używaj, utylizuj, naprawiaj). Przeprowadzono konkursy zachęcające lokalną społeczność do zaangażowania się w ochronę środowiska. Można było posmakować zagranicznych dań, poćwiczyć obce języki, obejrzeć ciekawe rowery i sposoby na wykorzystanie części rowerowych w niekonwencjonalny sposób, pojeździć na rowerach, ale też dowiedzieć się, co to jest recycling oraz świadoma konsumpcja i jak można starać się żyć bardziej ekologicznie. Podczas warsztatów młodzież uczyła się na jak skutecznie trafiać do świadomości społecznej, tworzyła materiały do kampanii promującej częstsze korzystanie z roweru, jako środka transportu. Rozmawiano na temat zrównoważonego rozwoju i przyszłości środowiska naturalnego w Unii Europejskiej, emisji CO2 i efekcie cieplarnianym – pozwoliło im to zrozumieć jakie są współczesne problemy środowiska i jaka jest ich specyfika w poszczególnych krajach. Uczestincy zastanawiali się też jak ich miasta dbają o rowerzystów (przepisy, infrastrukturę) oraz jak wyglądają kontakty urzędników, organizacji popularyzujących jednoślady i samych rowerzystów. Zaprezentowano też „Rowerowe Akcje w Europie” i przedyskutowano jak wygląda edukacja ekologiczna w poszczególnych państwach. Spotkanie w Szczecinie odegrało szczególną rolę na zakończenie projektu. Zaproszono na nie media i decydentów z Urzędu Miasta, a także mieszkańców miasta. Uczestnicy wymiany mieli szansę podzielić się swoimi doświadczeniami, zaproponować pozytywne zmiany w polityce rowerowej oraz propagować kreatywne wykorzystanie przedmiotów i styl życia Eko.  
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  „Różnorodność… różnorodność jest wtedy, kiedy ludzie różnią się od siebie i mimo tego mogą żyć razem w pokoju”. Projekt „Zoom on DiverCity” umożliwił młodym ludziom z sześciu europejskich krajów nawiązanie kontaktów z rówieśnikami oraz poznanie międzykulturowego wymiaru miast, w których mieszkają. Wymiana miała formę warsztatów artystycznych. Młodzież z Polski, Niemiec, Bułgarii, Hiszpanii, Łotwy i Estonii postanowiła wykorzystać swoja wspólną pasję – fotografię do zainicjowania dyskusji na temat międzykulturowości i jej rozumienia w odmiennych sytuacjach społecznych. Zajęciom mającym na celu wzbudzenie w uczestnikach projektu refleksji nad ich własną tożsamością towarzyszyły warsztaty fotograficzne, na których młodzi ludzie mogli doskonalić swoje umiejętności pracy z aparatem. Ważnymi punktami programu były także zajęcia terenowe, podczas których uczestnicy mieli okazję do wykorzystanie wcześniej zdobytej wiedzy w praktyce. Młodzi fotografowie odwiedzili między innymi różne wrocławskie dzielnice, ulice, podwórka i parki. Wieczory międzykulturowe, podczas których uczestnicy prezentowali informacje na temat swoich krajów, sprzyjały pogłębianiu integracji oraz budowaniu atmosfery wzajemnego zaufania i zrozumienia. Aparat fotograficzny umożliwił prześwietlenie przestrzeni miejskiej pod kątem zróżnicowania społecznego, architektonicznego, historycznego i ludzkiego. Końcowym efektem projektu była wystawa fotografii. Znalazły się na niej zarówno zdjęcia przywiezione przez uczestników, jak i te zrobione podczas wymiany. Wystawa w ciągu kilku miesięcy odwiedziła każdą z organizacji biorących udział w projekcie.  
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Zgodnie z zasadą „powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem” chcemy uwrażliwić młodych ludzi na kwestię praw człowieka. Wrocławskie stowarzyszenie Semper Avanti skupia młodych i aktywnych ludzi. Członkowie stowarzyszenia prowadzą warsztaty dotyczące przestrzegania praw człowieka i rozwijania świadomości europejskiej wśród młodzieży z wrocławskich szkół gimnazjalnych i średnich. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji programów krajowych, zainspirowały członków Semper Avanti do zorganizowania międzynarodowych warsztatów na temat tolerancji, świadomości i zmiany negatywnych postaw wobec odmienności. Wspólny projekt młodzieży z Polski, Bułgarii, Turcji, Portugalii i Finlandii miał formę interaktywnych warsztatów. Wymiana podzielona była na trzy części: zajęcia artystyczne i informacyjne o prawach człowieka, budowę labiryntu oraz pokaz filmów na temat praw człowieka. Uczestnicy spotkania mieli okazję wrazić swoje przemyślenia na temat dyskryminacji, tolerancji i sytuacji grup mniejszościowych w państwach europejskich za pomocą różnych form artystycznych: prac plastycznych, filmu czy ruchu scenicznego. Zajęciom artystycznym towarzyszyły także spotkania z przedstawicielami organizacji humanitarnych, podczas których młodzież mogła zastanowić się nad tym, jak rozumie pojęcie praw człowieka i jak wygląda ich przestrzeganie w poszczególnych krajach. Z kolei dyskusje i gry symulacyjne pozwoliły przyjrzeć się bliżej każdej z kultur oraz dokonać ogólnej oceny problemów społecznych. Dodatkowo, dzięki odbywającym się codziennie wieczorom międzykulturowym, uczestnicy spotkania mieli okazję do poznania specyfiki historii i tradycji innych narodów oraz do przełamywania własnych uprzedzeń. Warsztaty stworzyły młodym ludziom możliwość wymiany zdań i opinii na temat europejskiej tożsamości i obywatelstwa oraz  na inne nurtujące ich tematy. Finałowym punktem projektu było otwarcie Labiryntu Praw Człowieka – interaktywnej wystawy, na której zaprezentowane zostały filmy, kolaże, obrazy, zdjęcia i pisemne manifestacje stworzone przez uczestników projektu. Wystawie towarzyszył koncert i pokaz filmów o prawach człowieka otwarty dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.  
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Jeszcze trzy lata temu średnie bezrobocie wśród młodych Europejczyków wynosiło 15 proc., dziś wynosi ono niemal 21 proc. Przy tak wysokim wskaźniku bezrobocia nie jest możliwe, aby sytuacja uległa zmianie w bardzo krótkim czasie, dlatego im szybciej zacznie się podejmować działania służące jego obniżeniu, tym większa jest szansa, by coś zdziałać. Projekt wymiany młodzieży „YUPPIE” zgromadził w Krakowie grupę młodych ludzi z aż sześciu krajów europejskich. Wszystkich łączyło pragnienie zrozumienia sytuacji bezrobotnej młodzieży z innych państw oraz chęć znalezienia wspólnych metod rozwiązywania tego problemu. Tygodniowe warsztaty miały na celu nie tylko wypracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie na europejskim rynku pracy, ale także rozwijanie w uczestnikach postawy lidera przemian społecznych w zakresie walki z bezrobociem. Warsztaty podzielone były na trzy części. Podczas pierwszego etapu spotkania młodzież dzieliła się informacjami na temat stanu, przyczyn bezrobocia oraz metod jego zapobiegania w państwach, które reprezentowała Dzięki temu uczestnicy mogli uświadomić sobie, że pomimo różnic w rozwoju ekonomicznym poszczególnych krajów, bezrobocie istnieje w każdym z nich i wszędzie ma jednakowo negatywne konsekwencje. Druga część warsztatów poświęcona była zagadnieniom związanym z rozwojem osobistym. Zajęcia skupiały się głównie na podnoszeniu motywacji młodych ludzi do działania na rzecz poprawy swojej sytuacji na rynku pracy. Ważnym elementem tej części spotkania było także zapoznawanie uczestników z metodami radzenia sobie ze stresem spowodowanym niemożnością odnalezienia się na rynku pracy. Zaprezentowano różne techniki relaksacyjne - np. jogę. W trzeciej części projektu młodzież uczyła się sposobów wspierania innych oraz dzielenia się zdobytą wiedzą. Dopełnieniem warsztatów były spotkania grup refleksyjnych, wieczory międzykulturowe oraz gry i zabawy integracyjne. Po zakończeniu warsztatów, zarówno młodzież, jak i liderzy utrzymują stały kontakt. Za pośrednictwem portali społecznościowych wymieniają się doświadczeniami związanymi z działaniami na rzecz zmniejszania bezrobocia i zapobiegania jego negatywnym skutkom.
 • Dział: FAQ
  Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu