Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 1.2 Subskrybuje zawartość

 • Dział: Dofinansowaliśmy
  „PSYjaciel, PSYtul, PSYgarnij” – właśnie pod takim hasłem Nieformalna Grupa „Psia Brać” postanowiła podzielić się swoją miłością do czworonogów. Od czerwca do grudnia 2011 r. młodzi wolontariusze ze schroniska w Skierniewicach działali na rzecz bezdomnych zwierząt. Zorganizowali m.in.:happening promujący adopcję połączony z wystawą fotograficzną, bezpłatnymi konsultacjami weterynaryjnymi i dyskusjami na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Dzięki zbiórce pieniędzy udało się wyremontować i zakupić nowe budy dla psów, zaopatrzyć w specjalistyczną karmę i preparaty. Schronisko zyskało również nowych wolontariuszy. W ramach dalszych działań przeprowadzono między innymi akcję edukacyjną w szkołach, polegającą na prezentacji filmów oraz wykładach.
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Ten projekt jest bardzo ciekawy, bo skupia się na kobietach, które zajmują się domem i dziećmi, nie zawsze mają świadomość, że mają prawo zrobić coś dla siebie – tak Nora, Argentynka będąca gościem warsztatów, mówi o projekcie stworzonym przez pięć młodych kobiet z Gminy Czorsztyn. Dziewczyny stworzyły cykl warsztatów przeznaczonych dla wszystkich chętnych mieszkanek Gminy. Przywiązanie do rodzinnych stron i chęć przyczynienia się do ich rozwoju były głównym motywem wszystkich działań. Dzięki przeprowadzonym wcześniej konsultacjom z potencjalnymi uczestniczkami i własnej pomysłowości zaplanowane działania projektowe  doskonale wpisały się w potrzeby mieszkanek Pienin . Tematyka była szeroka, a dzięki różnorodności zajęć panie mogły rozwijać swoje talenty, jak również odkryć w sobie nowe , o których nie miały pojęcia. W programie znalazło się coś dla ciała (gotowanie orientalnych potraw i argentyńskich pierożków - empanadas, aerobik) i dla ducha (psychologiczny kurs asertywności i samorealizacji, zajęcia artystyczne z malowania na szkle i płótnie). Panie mogły poznać tajniki tworzenia biżuterii – pieniędzmi ze sprzedaży małych dzieł sztuki wsparto Fundację Nowotarską. Dodatkową rozrywką były projekcje filmowe, podczas których pokazano m.in. filmy „Billy Elliot”, „Jak w niebie”. Akcent najbardziej męski podczas warsztatów to kurs pierwszej pomocy poprowadzony przez strażaków. Jednak najważniejszym aspektem całego projektu była możliwość spotkania się, poznania się i nawiązania międzypokoleniowej współpracy przez mieszkanki Pienin. Dziewczyny pod względem organizatorskim przeszły same siebie - zajęcia z tworzenia CV i poszukiwania pracy, ponadto kurs wizażu, prezentacja kultury argentyńskiej z pokazem slajdów - łącznie 46 warsztatów! Masa ekspertów i uczestników, pomoc życzliwych i wsparcie Urzędu Gminy złożyły się na wielki sukces tego przedsięwzięcia. Uroczystym zakończeniem projektu była wystawa fotograficzna pod tytułem „Szczęśliwa kobieta – Piękną kobietą”, jednak mimo końca zaplanowanych działań uczestniczki nie zaniechały dalszych spotkań i już planują kolejne działania aktywizujące miejscową społeczność. Projekt pokazał, że również mała wieś może tętnić życiem, a młodzież może realizować ambitne przedsięwzięcia nie tylko w dużych miastach. Ważnym osiągnięciem dla lokalnej społeczności jest pobudzenie jej aktywności oraz odbudowanie więzi i tradycji spotkań i współpracy między sąsiadami. Ponadto każda z uczestniczek projektu mogła dzięki przeprowadzonym działaniom spojrzeć na siebie inaczej i pokazać, że przy odrobinie pasji można osiągnąć wiele.
 • Dział: FAQ
  Jest to spotkanie z przedstawicielem/ami grup/y partnerskich, dzięki któremu będziecie mogli lepiej przygotować działania. Wizyta trwa 2 dni robocze i ma miejsce w kraju grupy koordynującej (tej, która w imieniu partnera i swoim złożyła wniosek do Narodowej Agencji). Na wizytę powinny przyjechać maksymalnie 2 osoby z grupy partnerskiej, w tym jedna z nich musi być członkiem grupy inicjatywnej. Jeżeli na spotkanie ma przyjechać osoba niepełnoletnia, może jej towarzyszyć opiekun.
 • Dział: FAQ
  Jeśli jesteście grupą nieformalną musicie znaleźć organizację wspierającą posiadającą osobowość prawną, która w Waszym imieniu podpisze z Narodową Agencją umowę finansową (patrz pytanie nr 4). Umowa podpisywana jest przez przedstawicieli organizacji wspierającej (zgodnie z jej statutem i zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącymi tej organizacji) oraz koordynatora projektu (jako reprezentanta Waszej grupy). Ze strony Narodowej Agencji umowa podpisana jest przez Dyrektora Programu "Młodzież w działaniu".
 • Dział: FAQ
  Środki uzyskanego przez Was dofinansowania wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza płatność w wysokości 80% dofinansowania wypłacana jest po podpisaniu umowy finansowej przez Narodową Agencję (jeśli Narodowa Agencja otrzymała już środki na realizację działań w danym roku budżetowym od Komisji Europejskiej). Druga rata wypłacana jest po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu przez Narodową Agencję raportu końcowego. Oznacza to, że musicie sami zabezpieczyć sobie 20% kwoty grantu, którą otrzymacie od Narodowej Agencji dopiero po rozliczeniu projektu.
 • Dział: FAQ
  Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.
 • Dział: FAQ
  Wszystkie koszty związane z administrowaniem, czy innymi słowy zarządzaniem projektem np. opłaty pocztowe, telefon, internet, faks i zatrudnienie księgowego/księgowej. Koszty administracyjne nie mogą jednak dominować w budżecie projektu.
 • Dział: FAQ
  To koszty zatrudnienia osób z zewnątrz, które będą wykonywały jakąś pracę na rzecz projektu np. przeprowadzą warsztat, dadzą koncert itp. Koszty osobowe nie mogą dominować w budżecie projektu, ponieważ zgodnie z założeniami Inicjatyw Młodzieżowych głównymi realizatorami działań powinni być członkowie grupy inicjatywnej, a nie zatrudnieni specjaliści.
 • Dział: FAQ
  Coach to osoba wspierająca, która dzięki doświadczeniu w pracy z młodzieżą i/lub realizacji Inicjatyw Młodzieżowych jest przygotowana do tego, by towarzyszyć grupie młodzieży i ułatwiać jej uczestnictwo w projekcie. Osoba wspierająca nie jest bezpośrednim uczestnikiem projektu, lecz wspiera grupę młodzieży w jego realizacji. Pracuje z młodzieżą od czasu do czasu, wykonując określone zadania, zależnie od potrzeb grupy. Udział coacha jest wskazany w przypadku gdy projekt zamierza realizować młodzież z mniejszymi szansami, a konieczny w przypadku, gdy w zdecydowanej większości lub wszyscy członkowie grupy inicjatywnej są w wieku poniżej 18 lat.
 • Dział: FAQ
  Nie. Koordynacja projektu jest bezpłatna. Członkowie grupy inicjatywnej nie mogą pobierać wynagrodzenia za działania na rzecz projektu.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu