Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 3.1 Subskrybuje zawartość

 • Dział: Dofinansowaliśmy
  „Wakacje były wspaniałe dzięki wymianie z Alterem. Kiedy zaczynamy pracować nad rewanżem? Oby szybko” – uczestnik wymiany z Polski. „Kreacje przestrzeni” to warsztaty interdyscyplinarne, w których wzięła udział młodzież polska i ukraińska. Ich tematem była wspólna praca nad stworzeniem scenariusza opartego na dziełach polskiej literatury oraz skonstruowanie scenografii do wystawionej później sztuki teatralnej. Zajęcia łączyły w sobie tradycje artystyczne obu krajów co w znacznym stopniu wspierało dialog między uczestnikami. Młodzi ludzie wzięli na warsztat twórczość Jana Kochanowskiego, który urodził się w Sycynie koło Zwolenia, w pobliżu dzisiejszej granicy z Ukrainą. Skoncentrowali się nad tekstami dotyczącymi rodzinnych stron poety oraz fraszkach, bardzo popularnych w XVI wieku w obu krajach. Podczas warsztatów teatralnych pracowali również z tekstami Puszkina, Potockiego i wielu innych, co pozwoliło rozwijać kreatywność i wiedzę na temat teatru. Nawiązania do tej epoki literackiej nie przypadkowo znalazły się w projekcie – „złoty wiek” tolerancji i zrozumienia okazał się świetną płaszczyzną dla dyskusji o szacunku dla różnic międzykulturowych w dzisiejszym świecie. Podczas warsztatów udało się znaleźć wiele podobieństw między polską i ukraińską kulturą, a także porozmawiać o dzielących je różnicach. Wizyta grupy ukraińskiej w Krakowie była okazją do zwiedzania, a oryginalnym sposobem poznania miasta i zarazem zintegrowania uczestników było zorganizowanie gry miejskiej „Małopolskie Dziedzictwo Renesansu”. Dodatkowym punktem programu było także spotkanie z Generalnym Konsulem Ukrainy w Polsce, Witalijem Maksymenko, który zaprosił grupę na obchody 20-lecia niepodległości Ukrainy, w którym wzięło udział wielu znakomitych gości ze świata polityki, kultury i nauki. Ostatecznym wynikiem wymiany było zorganizowane dla szerokiej publiczności przedstawieni pt.: „Szachy”, które udało się wystawić w renesansowej scenerii Willi Decjusza.
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Młodzi ludzie zainteresowani muzyką ludową – jej brzmieniem, przekazem i historią – to właśnie inicjatorzy projektu skupiającego młodzież z pięciu europejskich krajów. Polska grupa postanowiła wykorzystać doświadczenie zdobyte dzięki uczestnictwu w międzynarodowych koncertach folkowych i dodatkowo rozszerzyć ideę wymiany poprzez zaproszenie do projektu młodzieży z mniejszymi szansami. Przygotowania działań rozpoczęły się jeszcze przed przyjazdem grup do Olsztyna. Zespoły nauczyły się dwóch piosenek folkowych i tańców charakterystycznych dla swojego kraju, aby później przedstawić je na warsztatach muzycznych. W logistycznym dopracowaniu programu tak wielonarodowej grupy pomogła majowa wizyta przygotowawcza, podczas której liderzy grup przełamywali pierwsze lody. Podczas wymiany wspólne próby i warsztaty muzyczne polegały na wzajemny nauczaniu i wymianie doświadczeń. Muzyka jest sposobem wyrażania samego siebie oraz swoich emocji, a dla naszych uczestników stała się także świetnym sposobem komunikacji z rówieśnikami. Podczas zajęć zainicjowano powstanie międzynarodowej grupy tanecznej, która przygotowała choreografię składającą się z połączenia tańców wszystkich krajów w jeden niepowtarzalny układ. Dni spędzone na wspólnym muzykowaniu posłużyły także w przygotowaniu koncertu, który stał się pretekstem do zaangażowania lokalnej społeczności. Występ miał za zadanie propagować muzykę regionalną wśród mieszkańców Reszla i okolic, a także przedstawić efekty wypracowane podczas projektu. Występ odbył się 24 czerwca, a  podczas niego zaprezentowano 8 piosenek narodowych, 2 występy taneczne i finałową piosenkę pt.:  „Rodowo”, którą młodzi napisali specjalnie na tę okazję. Oprócz zajęć muzycznych młodzież postanowiła zorganizować również zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce tożsamości, stereotypów  i integracji międzykulturowej. Podczas nich wymieniali się swoimi spostrzeżeniami, skupiając na tym co łączy ich narody i kultury. Rozmawiali także o istniejących stereotypach, sposobach ich zwalczania i metodach szerzenia tolerancji wśród młodzieży.  Porównali swoje wizje przyszłości – szczególnie ciekawa była dyskusja dotycząca możliwości rozwoju jakie daje Unia Europejska w Polsce i Francji, które są już w Unii, Ukrainie i Białorusi, które mają silne powiązania z Rosją, a także Turcji, która szuka swojego miejsca w Europie. Odwiedziny w Rodowie nie mogły zakończyć się bez zwiedzenia pięknego regionu tysiąca jezior. Wycieczka składała się ze spływu kajakowego podczas, którego skupiano się na pięknie nienaruszonej przez działalność człowieka przyrody oraz przejścia szlakiem pereł architektonicznych Warmii i Mazur.
 • Dział: FAQ
  Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  „Naszym celem było poznanie i wykorzystanie umiejętności dyskutowania na tematy publiczne.” W ramach Współpracy z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi Unii Europejskiej dwunastka młodych ludzi z Suchedniowa wraz z opiekunami, wybrała się w sierpniu ubiegłego roku na spotkanie z gruzińską młodzieżą. Oprócz wsparcia programu „Młodzież w działaniu” projekt uzyskał także liczne patronaty honorowe i pomoc sponsorów. Ponadto udało się uczestnikom spotkać z Ambasadorem RP w Gruzji – Urszulą Doroszewską. Głównym celem spotkania było spojrzenie na oba kraje poprzez pryzmat podobieństw i różnic wynikających z odmiennego podejścia do rozmowy. Poprzez poznanie historii i metod dyskutowania młodzi uczestnicy, nie tylko dowiedzieli się, na ile kultura warunkuje porozumienie z innymi, ale zdobyli tez kompetencje wiązane ze sztuka argumentowania i kulturalnego dyskursu. W ramach przygotowań grupy na długo przez spotkaniem zbierali materiały prasowe dotyczące bieżących problemów w obu Kajach, a także całej Europie. Na bazie tych informacji., a założonej na Facebook stronie uczestnicy projektu dzielili się swoimi pomysłami, proponowali tematy do dyskusji. Dzięki tego, jeszcze przed rozpoczęciem działań zidentyfikowali obszary, które miały stać się podstawą wspólnych działań. Po przyjeździe Polaków,  zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia historii dyskusji i wymieniania opinii – debaty oksfordzkie, publiczne czy metodą Karla Poppera to niektóre z nich. Po zapoznaniu się z teorią debatowania, młodzież mogła wypróbować różne metody na własnej skórze. Zaaranżowano wymianę zdań na aktualne tematy, np.: bezrobocie młodych ludzi, ochrona środowiska, różnice kulturowe i tożsamość europejska. Zastanawiano się także jak działa Unia Europejska i jak powinna wyglądać dyskusja w Parlamencie Europejskim. Uczestnicy wymiany nauczyli się, jak wyrażać siebie i swoje poglądy, jak argumentować, by zostać zrozumianym, jak być elastycznym i zdolnym do kompromisów oraz co zrobić żeby walczyć z uprzedzeniami. Warsztatom na temat meandrów dyskutowania towarzyszyły zajęcia teatralne i fotograficzne. Dzięki nim młodzi przygotowali happening, który został zaprezentowany lokalnej społeczności. Fotografie posłużyły do przygotowania wystaw fotograficznych, które, już po zakończeniu działań można było obejrzeć w obu krajach, przy okazji warsztatów na temat dyskutowania w kręgu międzykulturowym. Wrażenia uczestników były codziennie nagrywane w formie video-bloga. Oprócz warsztatów, uczestnicy wymiany mieli okazję poznawać swoje kultury. Młodzi chwalili się umiejętnościami tanecznymi i kulinarnymi, zorganizowali też wieczory poświęcone swoim krajom. W czasie wolnym zwiedzali historyczne gruzińskie świątynie, górzyste okolice Tkibuli i czarnomorskie krajobrazy. Nakręcili także lip-dub ( czym jest? zapraszamy do obejrzenia!).
 • Dział: FAQ
  Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.
 • Dział: FAQ
  Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.
 • Dział: FAQ
  Nie, ale podczas szkoleń Akcji 1.1 i 4.3 jeden blok przeznaczony jestna zapoznanie się ze specyfiką akcji 3.1. Jeśli więc jesteście zainteresowani Akcją 3.1 zapraszamy na szkolenia dotyczące wymian młodzieży lub szkolenia i tworzenia sieci w zależności od zainteresowania.
 • Dział: FAQ
  Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: 1. Statutu 2. Oświadczenia o numerze NIP 3. Aktualnego wyciągu z KRS Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie: 1. Statutu 2. Oświadczenia o numerze NIP 3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych. W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty. Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.
 • Dział: FAQ
  Wnioski należy składać  w formie elektronicznej logując się do systemu on-line. Instrukcję znajdziecie na naszej stronie internetowej . Następnie dołączając odpowiednie dokumenty (patrz odp. 17) wysyłacie go w wersji papierowej, odpowiednio podpisany. Wniosek należy wysłać nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania wniosków w danej rundzie.
 • Dział: FAQ
  W procedurze scentralizowanej można realizować projekty z Innymi Krajami Partnerskimi. Ich lista znajduje się w Przewodniku. Wnioski te składane są prosto do Agencji Wykonawczej w Brukseli na ogłaszane corocznie "zaproszenia do składania wniosków " (open calls). Szczegóły znajdują się na stronie http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action3_en.php

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu