Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 1 Subskrybuje zawartość

 • logo Międzynarodowe Szkolenie Bi-Tri-Multi w Polsce
  Dział: Szkolenia
 • logo Międzynarodowe Szkolenie Bi-Tri-Multi w Francji
  Dział: Szkolenia
 • logo Advanced Training on Quality (ATOQ) dot. Wymiany Młodzieży
  Dział: Szkolenia
 • logo Międzynarodowe Szkolenie Bi-Tri-Multi w Grecji
  Dział: Szkolenia
 • logo Advanced Training on Quality (ATOQ) dot. Akcji 1.1. Wymiany Młodzieży
  Dział: Szkolenia
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Kiedy w maju 2012 roku grupa teatralna „Liczi” działająca przy MDK w Krasnymstawie rozpoczęła współpracę z Krasnostawskim Ruchem Ekologicznym „Virdis” nikt nie spodziewał się, że dwudniowe wydarzenie może z czasem przerodzić się w większy projekt. Wspólne warsztaty i rozmowy na temat teatru spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony młodzieży. To był jednak dopiero początek.   Zainspirowani wspólnymi działaniami, postanowiliśmy dążyć do czegoś więcej. Po spotkaniu z Eweliną Jurasz, ambasadorką programu "Młodzież w działaniu", pojawił się pomysł napisania wniosku. Grupa Liczi zapragnęła otworzyć się na teatr, ale też na różnorodność. Postanowiliśmy zerwać ze stereotypami i bezpodstawnymi obawami przed tym, czego nie znamy. Co więcej, zapragnęliśmy dzielić się tym z innymi! Dlatego celem i tematem naszego działania było aktywizowanie regionu i dotarcie z ideą wzajemnej tolerancji do mniejszych miejscowości w powiecie krasnostawskim. Tak powstało „Okno na teatr”. W 2013 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”. Działania rozpoczęliśmy od warsztatów antydyskryminacyjnych z Tomkiem Piątkiem - animatorem zaangażowanym w działalność prospołeczną. Przybliżyły nam problem nietolerancji i uświadomiły jego skalę. Zrozumieliśmy, że każdy ma indywidualne wyobrażenia i przemyślenia, o których warto rozmawiać. Sytuacja ludzi dyskryminowanych poruszyła nas, co jeszcze bardziej zmotywowało do pracy. Dyskutowaliśmy potem na temat położenia osób niepełnosprawnych, emigrantów, osób homoseksualnych, dochodząc do wniosku, że to właśnie rzadkość takich rozmów, pogłębia brak wyrozumiałości i akceptacji. Kilka miesięcy później, wróciliśmy do tego tematu podczas warsztatów z reprezentantem Amnesty International- Michałem Wolnym. Nie zapominamy jednak o naszej prawdziwej pasji - teatrze. Projekt „Okno na teatr” umożliwił nam wzięcie udziału w warsztatach wokalno-teatralnych, prowadzonych przez aktorów Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice": Marcina Mrowca i Agnieszkę Mednel. Pracowaliśmy nad naszymi głosami, których emisja jest szczególnie ważna podczas grania spektakli plenerowych. Mieliśmy również okazję na poznanie różnych kultur podczas śpiewania piosenek żydowskich, cygańskich, ukraińskich, gruzińskich a także polskich, regionalnych pieśni ludowych. "Gardzienice" zainspirowały nas do tworzenia nietuzinkowych przedstawień. Aktorzy zapoznali nas z teatrem którego nie znaliśmy. Udowodnili, że sztuka nie sprowadza się tylko do jednej tradycyjnej formy, z którą spotykamy się na co dzień. Kolejnym wspaniałym doświadczeniem stały się dla nas warsztaty fireshow prowadzone przez grupę „In Nomine” z Lublina. Nauka „tańca z ogniem” okazała się dla nas nie tylko możliwa, ale również przyjemna. Niezapomnianym doświadczeniem było też spotkanie z aktorem – Przemysławem Buksińskim, który wprowadzał nas w tajniki zachowania na scenie, walki z własnymi ograniczeniami i improwizacji. Z tym przygotowaniem zabraliśmy się do tworzenia spektaklu, co było dla nas najtrudniejszą częścią projektu. Liczna grupa i ograniczenia czasowe wywierały dużą presję. Wyjazdy były więc tą przyjemniejszą częścią naszego zadania, mimo, że również okupioną stresem i obawami. Udało nam się dotrzeć do 6 miejscowości. Zaczęliśmy od Siennicy Nadolnej, położonej najbliżej, następnie odwiedzając Gorzków, Orłów Drewniany, Rudnik, Kraśniczyn i Borowicę. Każda miejscowość była wyjątkowa, inna była przestrzeń sceniczna, inna frekwencja, inny odbiór warsztatów. W różny sposób też poznawaliśmy poszczególne punkty na mapie naszego powiatu. W Orłowie Drewnianym zwiedzaliśmy zabytki, w Rudniku wzięliśmy udział w warsztatach kulinarnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Płonki, w Kraśniczynie odwiedziliśmy Cerkiew a w Borowicy Kościół. Udało nam się także zorganizować finał projektu w Krasnymstawie, na którym gościliśmy lokalne władze, rodziców, animatorów i animatorki kultury. Wydawać by się mogło, że projekt się zakończył, ale to było mylne wrażenie. Wyjechaliśmy wspólnie na Festiwal „Śladami Singera” do Tyszowiec, zorganizowaliśmy trening otwarty, zagraliśmy spektakl na Chmielakach krasnostawskim i na konferencji „Pokonać Smoka” w Lublinie. Grupa „Liczi” wciąż spotyka się na zajęciach teatralnych w Młodzieżowym Domu Kultury, organizuje treningi fireshow i angażuje się w akcje prospołeczne. Nasze działania stały się zauważalne i mamy nadzieję, że ich pozytywne efekty będziemy obserwowali jak najdłużej na terenie całego powiatu. Czy uda się zorganizować kolejną edycję „Okna na teatr”? Oby.   Opracowanie: Dagmara Bojarczuk- grupa Liczi Izabella Gawęcka- koordynatorka projektu  
 • logo PAJP I 2014 "wKLUCZenie - Jak pracować z młodzieżą będącą w mniejszości do reszty?"
  Dział: Szkolenia
 • logo Seminarium kontaktowe "Real Deal"
  Dział: Szkolenia
 • logo Spotkanie podsumowujące dla beneficjentów Akcji 1. i 3.1 (Wymiany Młodzieży) Programu „Młodzież w działaniu“ ewaluAKCJA!
  Dział: Szkolenia
  Spotkanie adresowane jest do osób, które w latach 2007-2013 zrealizowały projekty w Akcji 1. i 3.1. Wymiany Młodzieży: młodych ludzi, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników młodzieżowych, pracowników instytucji publicznych, grup nieformalnych, liderów młodzieżowych. Głównym założeniem spotkania, a jednocześnie sposobem pracy, jest wymiana metod i narzędzi stosowanych w pracy z młodymi ludźmi w projektach programu „Młodzież w działaniu” i ogólnie – w ramach działalności społecznej. Spotkanie ma być giełdą metod i narzędzi, przestrzenią prezentacji i wymiany wykorzystywanych, sprawdzonych w praktyce metod, narzędzi pracy z młodymi ludźmi oraz rozwój kompetencji i wiedzy uczestników. Idea Spotkania oparta jest na wymianie myśli, doświadczeń i dobrych praktyk wniesionych przez uczestniczki i uczestników.
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Na Południowym Podlasiu w miejscowości Radzyń Podlaski (w woj. Lubelskim) wolontariuszki Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” zrealizowały projekt pt. „Most pokoleniowy”, którego celem było zbudowanie wzajemnej otwartości osób z dwóch różnych, na pierwszy rzut oka kompletnie nie pasujących do siebie środowisk: uczniów Gimnazjum nr 2 oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Radzynia Podlaskiego. Gimnazjaliści i seniorzy przez kilka miesięcy poznawali się wzajemnie, uczyli się, dyskutowali i stworzyli wydarzenie, jakim był spektakl interaktywny wraz z debatą. Jednak najważniejsze jest to, że udało im się stworzyć więź międzypokoleniową i pokazać wszystkim, że razem mogą naprawdę wiele. Z pomysłem na przeprowadzenie projektu wyszła Magdalena Zylik, która urodziła się w Radzyniu Podlaskim i chciała zrobić coś dla społeczności lokalnej, w której się wychowała. Dzięki temu, że spędziła tam wiele lat swojego życia mogła skorzystać z nawiązanych i podtrzymywanych tam kontaktów i relacji. Wraz z Kingą Sawicką wybrały się do Radzynia Podlaskiego na wstępne rozmowy, aby zaprezentować pomysł rektorowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz jednej z nauczycielek Gimnazjum numer 2 w Radzyniu Podlaskim. W niedługim czasie po rozmowach dostały telefon, że obie te instytucje bardzo chętnie wezmą udział w projekcie. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy brali udział w cyklu zajęć z kompetencji społecznych: komunikacji interpersonalnej, współpracy i motywacji. Dzięki temu zarówno gimnazjaliści jak i seniorzy mogli lepiej się poznać oraz przełamać pierwsze lody, które w dalszej części projektu mogłyby utrudniać im pracę. Kolejnym etapem projektu było przygotowanie spektaklu interaktywnego i debaty społecznej. Najpierw w trakcie debaty sami zmierzyli się z swoimi uprzedzeniami i trudnościami w kontaktach z przedstawicielami innych pokoleń. Następnie w ciągu sześciu spotkań,  podzieleni na trzy grupy, nie tylko uczestniczyli w warsztatach tematycznych: teatralnych, dziennikarskich i muzycznych, ale także stworzyli spektakl interaktywny wraz z oprawą muzyczną oraz debatę społeczną. Prowadzący poszczególne zajęcia mieli za zadanie tylko prowadzić grupę, a nie narzucać swoje pomysły, dlatego wszystko co powstało w trakcie projektu wypracowali uczestnicy. Udało im się napisać tekst i skomponować piosenkę, przygotować etiudę muzyczną, scenariusz oraz cały spektakl interaktywny, który zakładał udział publiczności. Ponadto poprowadzili debatę społeczną na temat przełamywania stereotypów dotyczących różnic pokoleniowych. Dzięki realizacji projektu „Most Pokoleniowy” młodzi ludzie i seniorzy nauczyli się współpracy, zbudowali przestrzeń do wzajemnej wymiany umiejętności i doświadczeń. Projekt był wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że w całości tworzyli go sami uczestnicy. Uczestnicy m.in.: układali scenariusz spektaklu, piosenkę finałową , pytania do debaty. Mieli realny wpływ na to, jak będzie wyglądał i toczył się projekt oraz finałowy spektakl. Kolejnym elementem było także to, że projekt w całości był prowadzony metodami aktywizującymi i zakładał edukację pozaformalną m.in. (drama stosowana), brała w nim udział młodzież z mniejszymi szansami, a relacje, które zostały zawiązane podczas trwania projektu trwają do dziś (co można usłyszeć na filmie promującym projekt). Inicjatorzy projektu zyskali dzięki jego realizacji wiele cennych doświadczeń. Dla przykładu zauważyli, że najlepszym sposobem na nawiązanie współpracy była bezpośrednia rozmowa z osobami, które reprezentowały instytucje/organizacje skupiające potencjalnych uczestników. Pomysłodawczynie projektu miały wtedy szansę opowiedzieć o projekcie, przedstawić pomysł, odpowiedzieć na pytania oraz rozwiać wszelkie wątpliwości. Po zakończeniu projektu uczestnicy projektu wyrazili chęć kontynuowania podjętych działań. Planują ponowne wystawienie spektaklu w innych miejscowościach, np. w pobliskim Międzyrzecu Podlaskim, gdyż uważają, że warto zachęcać osoby w innych miejscowościach do podejmowania podobnych działań, szczególnie kiedy ta miejscowość jest niewielka i nie oferuje wielu form spędzania wolnego czasu.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu