Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 2 Subskrybuje zawartość

 • logo Szkolenie międzynarodowe "How CSR works?"
  Dział: Szkolenia
  How CSR works? to międzynarodowe szkolenie skierowane do liderów organizacji pozarządowych i osób odpowiedzialnych za realizację projektów młodzieżowych i na rzecz młodzieży służące zdobyciu wiedzy i umiejętności budowania współpracy z sektorem biznesu. Tematyka szkolenia w głównej mierze będzie skoncentrowana na zagadnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i fundrisingu. Zgodnie z definicją wskazaną przez Komisję Europejską, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) oznacza, że firmy − z własnej inicjatywy i niezależnie od uregulowań prawnych − w swojej codziennej działalności podejmują działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Tematyka szkolenia wpisuje sie w cele i priorytety Programu Erasmus+, który ma na celu promowanie współpracy i synergii między podmiotami działającymi na rzecz edukacji młodzieży, wykorzystującymi metody edukacji pozaformalnej (organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kluby młodzieżowe itp.) a sektorem biznesowym (spółki, przedsiębiorstwa, korporacje). Nawiązanie współpracy powinno służyć zwiększaniu kompetencji młodzieży i osób pracujących z młodzieżą poza systemem szkolnym, poprzez wypracowywanie nowatorskich programów edukacyjnych, metod i narzędzi edukacyjnych. Współpraca międzysektorowa (np. organizacja pozarządowa + biznes) daje szansę na wypracowanie nowych i dotąd niewykorzystywanych rozwiązań (np. w ramach strategii CSR współpraca firmy i organizacji pozarządowej przy opracowaniu i wdrożeniu programu edukacyjnego dla młodzieży służącego rozwijaniu umiejętności skutecznego planowania i zarządzania projektami, zakładający aktywny udział specjalistów danej firmy np. na zasadzie wolontariatu pracowniczego). Szczegółowy opis szkolenia i jego koncepcji znajdziecie na stronie SALTO-Youth RC, poprzez którą możecie zgłosić się na szkolenie: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ho... Szkolenie trwa pełne cztery dni, 3 listopada i 8 listopada są dniami przeznaczonymi na podróż.
 • logo Sympozjum: Wolontariat Europejski a kompetencje do zatrudnienia.
  Dział: Szkolenia
  Międzynarodowe sympozjum " Wolontariat Europejski a kompetencje do zatrudnienia " jest częścią większego procesu , którego celem jest zbadanie kompetencji wolontariuszy biorących udział w projektach Wolontariatu Europejskiego. Wolontariusze rozwijają w trakcie realizacji projektów kompetencje, które mają znaczenie dla ich przyszłego zatrudnienia lub przedsiębiorczości . Proces do tej pory składał się z krajowych grup fokusowych , badań i spotkań analizujących temat na poziomie krajowym . Międzynarodowe sympozjum umożliwi wychwycenie podobieństw i różnic miedzy krajami uczestniczącymi w projekcie ora umożliwi uzyskanie szerszego europejskiego kontekstu na ten temat. Spotkanie umożliwi również identyfikację przyszłych potrzeb i inicjatyw, a także przyczyni się do poprawy komunikacji i wzajemnego zrozumienia między sektorami zatrudnienia i młodzieży .  
 • Dział: Aktualności akcyjne
  W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące możliwości realizacji projektów Wolontariatu Europejskiego z Krajami Partnerskimi w Programie Erasmus+ przedstawiamy informacje o EVS w Akcji 1. i 2. Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z bogatej oferty działań wolontariackich, jakie ukazuje nasz program.
 • logo ZOWE+2014 "W stronę zmian"
  Dział: Szkolenia
  Zjazd Organizacji Wolontariatu Europejskiego (ZOWE) wpisał się na stałe do kalendarza Wolontariatu Europejskiego w Polsce i od wielu lat tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń między Narodową Agencją oraz organizacjami goszczącymi i wysyłającymi wolontariuszy. Tegoroczne ZOWE jest jednak wyjątkowe – zamyka ono bowiem siedmioletni cykl funkcjonowania Wolontariatu Europejskiego w ramach programu „Młodzież w działaniu”, a jednocześnie otwiera nową rzeczywistość związaną z programem Erasmus+ i funkcjonowaniem Wolontariatu Europejskiego w jego ramach. Jest to więc świetna okazja do ewaluacji i podsumowań, jak również do wyciągnięcia wniosków, podzielenia się doświadczeniami, oraz jak najlepszego przygotowania się na przyszłość.  
 • logo PAJP I 2014 "wKLUCZenie - Jak pracować z młodzieżą będącą w mniejszości do reszty?"
  Dział: Szkolenia
 • logo Wizyta studyjna w Serbii
  Dział: Szkolenia
 • logo Złap smak na działania międzynarodowe! - APPETISER
  Dział: Szkolenia
 • logo Obywatelstwo Europejskie w pracy z młodzieżą – szkolenie w Hiszpanii
  Dział: Szkolenia
 • logo Szkolenie międzynarodowe "Challenging Locality"
  Dział: Szkolenia
 • logo SOHO - Szkolenie dla organizacji Wolontariatu Europejskiego, Wielka Brytania 2014
  Dział: Szkolenia
    SOHO – międzynarodowe szkolenie adresowane do osób wspierających projekty EVS w organizacjach goszczących i wysyłających. Podczas szkolenia koordynatorzy, mentorzy oraz osoby wspierające działania wolontariuszy pracują w wielonarodowej grupie. Poznając i wymieniając swoje oczekiwania i potrzeby, uczą się praktycznych aspektów związanych z jakością projektów EVS.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu