Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Dialog Usystematyzowany – zachęcamy do składania wniosków w ramach Akcji 5.1.

Dialog Usystematyzowany – zachęcamy do składania wniosków w ramach Akcji 5.1.  | www.mlodziez.org.pl

Priorytetem Prezydencjalnego Trio (Polska-Dania-Cypr) podczas przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej oraz osiemnastomiesięcznego cyklu promocji i rozwoju dialogu usystematyzowanego w zakresie polityki młodzieżowej jest Uczestnictwo Mlodzieży.

W trakcie każdej z III rund konsultacji prowadzonych przez trio prezydencji ogłaszane są priorytety szczegółowe. Zapoznaj sie z nimi oraz z zasadami naboru wniosków do Akcji 5.1 i postaraj się o dofinansowanie na projekty prowadzone w duchu dialogu usystematyzowanego.

W 2012 roku obowiązują trzy terminy naboru wniosków:

1 lutego

1 maja

1 października

 

Akcja 5.1. ››

II runda konsultacji (duńska) ››

Infopack na temat dialogu ››

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu