Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Europejski Tydzień Młodzieży 2013 - zapraszamy do składania wniosków

Europejski Tydzień Młodzieży 2013 - zapraszamy do składania wniosków | www.mlodziez.org.pl

Zrealizujcie projekt w Akcji 5.1 w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży!

Oto niepowtarzalna okazja, aby nadać nowy wymiar lokalnym działaniom z udziałem młodzieży i osób tworzących politykę młodzieżową, skierować dyskusję o udziale młodzieży w życiu społeczności lokalnych na nowy tor, dodać siły i energii współpracy między władzami lokalnymi a młodzieżą, tam gdzie jest ona faktem oraz rozpocząć tę współpracę tam, gdzie jest ona dopiero pomysłem i dać jej uczestnikom motywację do efektywnego działania!

Celem Polskiej Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” jest, by głos młodzieży w sprawach dla niej istotnych był słyszalny na różnych poziomach – lokalnym, regionalnym, krajowym i w końcu europejskim.

W ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży w 2013 roku Narodowa Agencja planuje dofinansowanie regionalnych i lokalnych działań z udziałem młodzieży, reprezentantów organizacji młodzieżowych, osób kreujących politykę młodzieżową oraz ekspertów zajmujących się tematami społeczeństwa obywatelskiego i młodzieży. Chcielibyśmy, aby w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Młodzieży miały miejsce lokalne i regionalne działania: debaty, dyskusje młodzieży wraz z osobami pracującymi z młodymi ludźmi i tymi, którzy o sprawach młodzieży decydują oraz wydarzenia out-doorowe angażujące społeczność lokalną.

Dlatego zapraszamy do składania wniosków na działania w ramach Akcji 5.1. – spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową!

Projekty muszą być zgodne z formalnymi zasadami Akcji 5.1 programu „Młodzież w działaniu”.

Termin składania wniosków w systemie on-line FRSE to 1 lutego 2013 roku.

Główne założenia:

Grupa docelowa:
Spotkania skierowane są do młodzieży reprezentującej organizacje młodzieżowe, jak również tej, która nie jest nigdzie zrzeszona. Szczególnie ważny jest udział młodzieży z mniejszymi szansami. Dodatkową wartością będzie włączenie w debatę osób, które odpowiadają za tworzenie polityki młodzieżowej na poziomie lokalnym i regionalnym (np. przedstawicieli władz lokalnych), które z młodymi ludźmi współpracują.

Czas realizacji:
Działania powinny być realizowane od 26 maja do 2 czerwca 2013 roku. Projekt musi trwać minimum 3 miesiące.

Budżet:
Narodowa Agencja dofinansuje maksymalnie 75% łącznych kosztów kwalifikujących się do dofinansowania. Nie więcej niż 10 000 Euro.

Pierwsza część tytułu projektu musi brzmieć Europejski Tydzień Młodzieży, zaś drugą można dopełnić własnym tytułem.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o proponowanych działaniach zapraszamy do kontaktu z Narodową Agencją:
tel: 22/ 46 31 443 lub mailem: bkiluk@frse.org.pl oraz lekturę szczegółowych wytycznych.

Zapraszamy także na spotkanie informacyjne dotyczące Akcji 1.3. i 5.1. Odbędzie się ono 14 stycznia 2012 roku w siedzibie FRSE w Warszawie, zaś jednym z tematów będą założenia Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2013.

 

PodglądZałącznikWielkość
Wytyczne ETM 2013163.29 KB

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu