Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Europejski Tydzień Młodzieży - sprawozdanie z wydarzeń regionalnych

Po zakończeniu realizacji projektu każda z organizacji – beneficjentów jest zobowiązana do przedłożenia do Narodowej Agencji raportu końcowego z realizacji projektu wraz z rozliczeniem końcowym zgodnie z wytycznymi w umowie finansowej i w wytycznych do raportu końcowego.

Dodatkowo jako sprawozdanie z dyskusji i pracy w grupach roboczych oraz podczas sesji plenarnych należy wypełnić załącznik numer 1 do niniejszych wytycznych będący krótkim sprawozdaniem z najważniejszych wyników debaty i opisem działania out-doorowego.

Załącznik nr 1 będzie pomocny przy przeprowadzaniu debaty. Porządkuje on najważniejsze tematy poruszone podczas debaty oraz wnioski dotyczące poszczególnych zagadnień. Pozwala w przejrzysty sposób określić najważniejsze wyniki debaty. Załącznik ten powinien być znany osobom, które będą prowadzić dyskusje i prace w grupach roboczych przed debatą, aby mogły odpowiednio moderować dyskusje, oraz tym, które będą odpowiadać za przygotowanie sprawozdań z prac, aby wiedziały, na co zwrócić uwagę podczas pracy.

Sprawozdanie z debaty i należy przesłać do Narodowej Agencji jak najwcześniej po zakończeniu debaty głównej, niezależnie od tego, kiedy przesłany zostanie raport końcowy z realizacji projektu, i nie później niż do 15 czerwca 2011 na adres: zslezakowska@frse.org.pl.

Mile widziane będzie przesłanie dziesięciu zdjęć i krótkiego artykułu (do 3000 znaków) napisanego przez młodą osobę dotyczącego przeprowadzonego projektu. Wybrane teksty zostaną zamieszczone na stronie programu.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu