Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Inicjatywy Młodzieżowe - międzynarodowe szkolenie PRZEJMIJ INICJATYWĘ! dla tandemów: młoda osoba-coach

Inicjatywy Młodzieżowe - międzynarodowe szkolenie PRZEJMIJ INICJATYWĘ! dla tandemów: młoda osoba-coach | www.mlodziez.org.pl

Holenderska Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" organizuje w marcu tego roku bardzo ciekawe szkolenie skierowane do młodych ludzi zainteresowanych Akcją 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe i osób ich wspierających. Na szkolenie organizatorzy zapraszają dwuosobowe teamy złożone z jednej młodej osoby i towarzyszącego jej coacha.

Wszystkie informacje o szkoleniu znajdują się w zakładce "Szkolenia" oraz stronie SALTO.

Szkolenie zapowiada się bardzo ciekawie, daje możliwość przepracowania pomysłu na projekt Inicjatywy Młodzieżowej, rozwija wiedzę oraz umiejętności zarówno młodych ludzi, jak i wspierających ich osób.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu