Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Nabór wniosków do Akcji 4.6. Tworzenie Partnerstw

Nabór wniosków do Akcji 4.6. Tworzenie Partnerstw | www.mlodziez.org.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie naboru wniosków do Akcji 4.6. – Tworzenie Partnerstw
Działanie służy wsparciu tworzenia partnerstwa miedzy organizacjami pozarządowymi a regionalnymi i lokalnymi instytucjami publicznymi działającymi aktywnie w zakresie polityki młodzieżowej.
Projekty mają służyć realizacji długofalowych przedsięwzięć na poziomie lokalnym i międzynarodowym.
Zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie i do zapoznania się z dokumentami oraz opisem konkursu.

Agencja Wykonawcza w Brukseli czeka na wnioski do 5 września 2013.
Szczegóły znajdziecie TUTAJ
 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu