Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Polecamy seminarium kontaktowe w Estonii (kwiecień 2013)

Polecamy seminarium kontaktowe w Estonii (kwiecień 2013) | www.mlodziez.org.pl

Estońska Narodowa Agencja organizuje na początku kwietnia (2-7) seminarium kontaktowe, dla tych, którzy zamierzają zorganizować wymianę jeszcze w tym roku i składać wniosek na 1 maja lub 1 października. Dla Polaków przewidziano dwa miejsca, poszukiwane są osoby mający już pewne doświadczenie w organizacji projektów.

Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie do 20 lutego, więcej informacji na stronie www.mlodziez.org.pl/szkolenia/seminarium-kontaktowe-real-deal

Zachęcamy do udziału!

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu