Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Projekty Wolontariatu Europejskiego w ramach „Okna dla młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego”

Projekty Wolontariatu Europejskiego w ramach „Okna dla młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego” | www.mlodziez.org.pl

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi kryteriów związanych z kwalifikowaniem projektów do dofinansowania w ramach dodatkowych funduszy „Okna dla młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego”, Narodowa Agencja otrzymała z Komisji Europejskiej dodatkowe wyjaśnienia.
Wnioskodawcy szczególnie zainteresowani realizowaniem projektów wpisujących się w nurt projektów z Krajami Partnerstwa Wschodniego powinni zwrócić uwagę przy konstruowaniu projektów na następujące wymogi:

1. Organizacje uprawnione do udziału

W projekcie uczestniczą co najmniej dwie organizacje. Każda organizacja pochodzi z Kraju Programu lub Kraju Partnerstwa Wschodniego, przy czym co najmniej jedna organizacja pochodzi z kraju UE

2. Liczba organizacji w projekcie

Liczba organizacji partnerskich z Krajów Partnerstwa Wschodniego nie przewyższa liczby organizacji partnerskich z Krajów Programu

3. Miejsce realizacji projektu

• Każdy projekt ma miejsce w Kraju Programu lub w Kraju Partnerstwa Wschodniego
• Wolontariusze z Kraju Programu realizują projekt w Kraju Partnerstwa Wschodniego lub w innym Kraju Programu( w przypadku, gdy uczestniczą w projekcie Wolontariatu grupowego, w który zaangażowani są również wolontariusze z Krajów Partnerstwa Wschodniego)
• Wolontariusze z Kraju Partnerstwa Wschodniego realizują projekt Wolontariatu Europejskiego w Kraju Programu

4. Liczba wolontariuszy w projekcie

W projekcie może uczestniczyć od 1 do 30 wolontariuszy.

Możliwa jest dowolna konfiguracja uczestników, jednak najwyżej punktowane są projekty, w których co najmniej połowa wolontariuszy pochodzi z krajów Partnerstwa Wschodniego. Oznacza to, że w przypadku projektów Okna dla młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego liczba wolontariuszy z Krajów Partnerstwa Wschodniego może być większa niż z Krajów Programu.

Podkreślamy jednocześnie, że to Narodowa Agencja podejmuje ostateczną decyzję odnośnie środków, z których będzie dofinansowany projekt Wolontariatu Europejskiego.

Ostatecznym punktem odniesienia w analizie kryteriów dotyczących programu, w szczególności projektów, które mogą być finansowane w ramach Partnerstwa Wschodniego jest angielska wersja Przewodnika po Programie.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu