Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Spotkanie informacyjne na temat możliwości Akcji 1.3. i 5.1.

Spotkanie informacyjne na temat możliwości Akcji 1.3. i  5.1. | www.mlodziez.org.pl

Zapraszamy 11 grudnia we wtorek do siedziby Narodowej Agencji na spotkanie informacyjne. 4 godziny wypełnią Wam praktyczne informacje oraz przykłady projektów.

Jeśli interesuje Was:

  • nawiązanie i rozwinięcie współpracy między młodzieżą a osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową w Waszym regionie tak, aby działania skierowane do młodzieży jak najlepiej odpowiadały jej potrzebom
  • budowanie partnerstwa ze wszystkimi aktorami zajmującymi się tematyką młodzieżową w regionach
  • organizowanie debat młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową
  • stworzenie młodzieży możliwości zabrania głosu, umożliwiając dyskusję, aktywne uczestnictwo i wymianę poglądów na tematy dla nich ważne, uniwersalne także z punktu widzenia młodzieży w całej Unii Europejskiej
  • realizacja długoterminowych projektów włączających młodzież w aktywność społeczno-polityczną


to więcej informacji znajdziecie z zaproszeniu.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu