Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Youthpass dostępny dla uczestników seminariów i projektów tworzenia sieci

Youthpass dostępny dla uczestników seminariów i projektów tworzenia sieci | www.mlodziez.org.pl

Informujemy, że od 27 sierpnia 2012 roku certyfikat Youthpass dostępny jest dla uczestników wszystkich działań realizowanych w ramach Akcji 3.1. i 4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci od roku 2007 (do tej pory mogli go otrzymać wyłącznie uczestnicy kursów szkoleniowych).

Publikujemy kilka informacji praktycznych:

  • certyfikat jest jeden - jego pierwsza strona jest taka sama dla wszystkich działań, druga strona zawiera dodatkowo ogólny opis danego typu działania (seminarium, wizyty przygotowawczej, itp.);
  • konstrukcja certyfikatu pozostaje bez zmian: pierwsza strona to ogólne potwierdzenie uczestnictwa i informacje o akcji, druga strona zawiera informacje o zrealizowanym projekcie (m.in. opis działania, cele i rezultaty projektu, uczestnicy); kolejne strony dotyczą konkretnego uczestnika (jego dane oraz opis efektów uczenia się ujęty w ramy kompetencji kluczowych);
  • nowy certyfikat zastępuje poprzedni certyfikat przeznaczony tylko dla Kursów szkoleniowych.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem zawierającym wskazówki metodologiczne dotyczące włączania Youthpassu w różne rodzaje projektów.

Polecamy również obejrzenie animowanych filmów o Youthpassie
 

PodglądZałącznikWielkość
informacja o Youthpassie372.81 KB

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu