Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Aktualności akcyjne Subskrybuje zawartość

 • Szkolenie wprowadzające do Akcji 1. i 3.1. - wrzesień 2013 | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 25.07.2013
  Wszystkie wyrażenia: Akcja 1
  Myślicie o międzynarodowym lub lokalnym projekcie? Szukacie inspiracji i źródeł dofinansowania? Ta oferta jest dla Was! Głównym celem spotkania jest przekazanie informacji dotyczących możliwości i zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz przygotowania i realizacji projektów młodzieżowych. Do uczestnictwa zapraszamy młodych ludzi, osoby działające w instytucjach, organizacjach i grupach pracujących z młodzieżą i na jej rzecz. Zapraszamy 25 osób w dniach 12-15 września do Warszawy.
 • Nabór wniosków do Akcji 4.6. Tworzenie Partnerstw | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 14.06.2013
  Wszystkie wyrażenia: Akcja 4
  Zapraszamy do udziału w konkursie naboru wniosków do Akcji 4.6. – Tworzenie Partnerstw Działanie służy wsparciu tworzenia partnerstwa miedzy organizacjami pozarządowymi a regionalnymi i lokalnymi instytucjami publicznymi działającymi aktywnie w zakresie polityki młodzieżowej. Projekty mają służyć realizacji długofalowych przedsięwzięć na poziomie lokalnym i międzynarodowym.
 • Nabór wniosków do Akcji 4.3. - Wsparcie mobilności pracowników młodzieżowych | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 14.06.2013
  Wszystkie wyrażenia: Akcja 4
  Zapraszamy do udziału w konkursie naboru wniosków do Akcji 4.3. - Wsparcie mobilności pracowników młodzieżowych. Działanie służy wsparciu oraz rozwojowi nowych umiejętności i kompetencji pracowników młodzieżowych. Zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie i do zapoznania się z dokumentami oraz opisem konkursu.   Agencja Wykonawcza w Brukseli czeka na wnioski do 10 września 2013.
 • Projekty Wolontariatu Europejskiego w ramach „Okna dla młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego” | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 17.04.2013
  Wszystkie wyrażenia: Akcja 2
  W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi kryteriów związanych z kwalifikowaniem projektów do dofinansowania w ramach dodatkowych funduszy „Okna dla młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego”, Narodowa Agencja otrzymała z Komisji Europejskiej dodatkowe wyjaśnienia.
 • Inicjatywy Młodzieżowe - międzynarodowe szkolenie PRZEJMIJ INICJATYWĘ! dla tandemów: młoda osoba-coach | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 16.01.2013
  Wszystkie wyrażenia: Akcja 1
  Holenderska Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" organizuje w marcu tego roku bardzo ciekawe szkolenie skierowane do młodych ludzi zainteresowanych Akcją 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe i osób ich wspierających. Na szkolenie organizatorzy zapraszają dwuosobowe teamy złożone z jednej młodej osoby i towarzyszącego jej coacha.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu