Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

ETM – w całej Polsce się działo

ETM – w całej Polsce się działo | www.mlodziez.org.pl

Debaty, warsztaty, seminaria, spotkania z politykami – to niektóre z działań podejmowanych przez organizacje młodzieżowe podczas piątego już Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

W tym roku obchody tego wielkiego święta młodzieży, dofinansowane dzięki Akcji 5.1., odbywały się w ponad 24 polskich miastach i ich okolicach (Bytom, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Goniądz, Jaraczewo, Katowice, Kielce, Kraków, Krosno Odrzańskie, Lębork, Lublin, Łódź, Kędzierzyn-Koźle, Miłocin, Sanok, Siemianowice Śląskie, Starogard Gdański, Pelplin, Tczew, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zawiercie itd.).

Uczestniczyli w nich uczniowie, studenci, zagraniczni wolontariusze, którzy mieli okazję podzielić się swoim doświadczeniem, młodzież aktywna w organizacjach trzeciego sektora, jak również dorośli przedstawiciele urzędów miejskich i gminnych oraz urzędów pracy, doradcy zawodowi, eksperci, przedstawiciele uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

Dodatkowo, dzięki działaniom organizowanym w przestrzeni miejskiej, udało się zainteresować ETM-em przypadkowych przechodniów.

Głównym punktem spotkań regionalnych były debaty młodzieży z decydentami – stały się one polem do dyskusji na aktualne i istotne dla młodych tematy. W tym roku wybrano 5 głównych problemów.

1. Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy

„Przy wyborze swojej ścieżki kariery należy wziąć przede wszystkim pod uwagę: zainteresowania, predyspozycje, ale też kierunki, w jakich rozwija się rynek pracy, oraz to, w jakim kierunku rozwija się gospodarka (…)” Agnieszka z Łodzi.

Rynek pracy jest niewdzięczny i nieprzystępny – taki pogląd najczęściej padał z ust młodych uczestników debat. W panelu tym dyskutowano o: przygotowaniu w szkołach do wejścia na rynek pracy, pomocy urzędu pracy, szkoleniach, stażach i praktykach, a także o wyzwaniu, jakim jest założenie własnej działalności gospodarczej. Zastanawiano się, jak ważne są doświadczenie i umiejętności miękkie, w którym momencie mobilność przestaje być pozytywna i staje się „drenażem mózgów” oraz jaka jest w tym wszystkim rola Unii Europejskiej.

2. Wyrównywanie szans rozwoju młodzieży z mniejszymi szansami

„Niedługo Wy [młodzież] przejmiecie stery, dlatego nie możecie bać się brać sprawy w swoje ręce i próbować zmieniać niekorzystną sytuację” ekspert z Lublina.

W tym panelu zajęto się kwestią aktywizacji osób wykluczonych ze względów ekonomicznych, pochodzących z terenów wiejskich, niepełnosprawnych itp. Rozmawiano o solidarności i tolerancji, o tym, na jakie wsparcie mogą liczyć te osoby, oraz jak my sami możemy im pomóc.

3. Wolontariat pomiędzy edukacją a pracą...

"Wolontariat wciąga – jak pójdzie się raz, to każdy kolejny jest naturalny" – uczestnicy debaty w Lublinie

Wolontariat jest coraz bardziej popularny w naszym kraju, coraz więcej osób uczestniczy również w wolontariatach międzynarodowych – podczas debat wypowiadały się osoby, które mają już doświadczenie w tej materii, i takie, które dopiero zaczynają myśleć o wyjeździe. Informacji udzielali także pracownicy organizacji i fundacji poszukujących osób chętnych do działania. Zastanawiano się, jak wolontariat wpływa na życie nasze i innych.

4. Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społeczności

„Nie należy bać się aktywności i życia w społeczeństwie, należy bać się tego, że w tym życiu nie uczestniczymy” - uczeń z Krakowa.

Temat ten zazwyczaj przysparzał wiele emocji debatującym - młodzież z reguły zwracała uwagę, że nie jest należycie wysłuchiwana, przez co nie ma wpływu na swoje otoczenie; z kolei dorośli podkreślali, że młodzi zazwyczaj przyjmują postawę roszczeniową i zamiast zrobić coś własnymi rękami, żądają od dorosłych gotowych rozwiązań. Dzięki burzliwym dyskusjom uczestnicy debat wypracowali wiele ciekawych kompromisów i wniosków.

5. Oddziaływanie i efekty programu "Młodzież w działaniu"

„Europejczykiem nie jest ten, kto uczestniczy w programach UE, Europejczykiem jest ten, kto czuje więź ze wspólnotą europejską” – uczeń z Krakowa.

Środki unijne są bardzo cennym źródłem wsparcia projektów edukacyjnych – sprawiają, że młodzież staje się aktywna, zdobywa nowe umiejętności, wpływa na środowisko lokalne, ale również poznaje inne kultury. Debaty stały się okazją do pokazania szerokiego spektrum możliwości, jakie daje program „Młodzież w działaniu” (a także inne unijne programy) – jedni mogli pochwalić się tym, co już zrobili, inni dowiedzieć się, jak zacząć.

Aby zainteresować tematyką europejską lokalną społeczność i sprawić, żeby sprawy młodzieżowe nie pozostały niezauważone, organizacje koordynujące ETM w regionach zaplanowały rozmaite wydarzenia out-doorowe.

Uwagę przechodniów, młodzieży oraz dorosłych przyciągały kolorowe punkty informacyjne Eurodesku czy promujące wolontariat. Wolontariusze dwoili się i troili, żeby każdy dostał ulotkę lub gadżet – reklamowano programy unijne, polską prezydencję w UE, a także wolontariat sam w sobie.

W Katowicach punkty informacyjne znalazły się również w szkołach. W Krośnie Odrzańskim i Siemianowicach Śląskich można było skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym. W Łodzi debata o sprawach młodzieży toczyła się w zabytkowym tramwaju, a w Krakowie młodzieżowy tramwaj z wolontariuszami jeździł po całym mieście.

Pikniki, gry i zabawy w parkach i na miejskich plażach oraz marsze ulicami miasta zostały wzbogacone ciekawymi happeningami. Na rynku w Bytomiu stworzono logo prezydencji oraz wielką flagę Unii Europejskiej – każda z jej złotych gwiazd była jednocześnie sceną, na której prezentowano różne talenty. Nie zabrakło tam również stanowiska dla młodzieżowych liderów i bytomskich polityków. Z kolei w Goniądzu uczestnicy debaty stworzyli żywą flagę Unii, sadząc żółte i niebieskie kwiaty.

Tydzień Młodzieży okazał się też świętem muzyki – w wielu miastach odbyły się koncerty rozmaitych zespołów, np. w Katowicach wystąpili Hiszpanie. W Łodzi można było podziwiać m.in. pokazy tańca i beatboxu, w Gdyni pantomimę i pokaz mody, w Krośnie karate, a w Zawierciu body-painting z motywami europejskimi. W Kędzierzynie-Koźlu atrakcji było mnóstwo: fajerwerki, lot balonem, paintball i przejażdżki quadami.

Ciekawą inicjatywą okazał się także flash-mob. W Łodzi jego uczestnicy zastygali w bezruchu  w różnych punktach miasta – ich budzenie się powiązane było z promowanym hasłem „obŁódź się”. W Gdyni młodzież medytowała i zmagała się z niewidzialnymi ścianami.

Nie samą rozrywką człowiek żyje – ETM stał się okazją do zdobycia przydatnych umiejętności, np. Kędzierzynie-Koźlu i Zawierciu można było uczestniczyć w kursie ratownictwa, a w Gdyni zobaczyć, co znaczy kreatywny recycling. W Kielcach zastanawiano się, jak przekroczyć granicę wykluczenia społecznego, każdy mógł tam przyłączyć się do tworzenia przesłania młodych.

W Warszawie po debatach zaplanowano pokaz filmu prezentującego zrealizowane projekty. W wielu miastach można też było podziwiać wystawy fotografii przedstawiających projekty dofinansowane przez program „Młodzież w działaniu” ze szczególnym uwzględnieniem projektów  Wolontariatu Europejskiego.

Zorganizowana w Lublinie gra miejska pozwoliła jej uczestnikom zgłębić wiedzę na temat Unii Europejskiej: jej struktury, strategii oraz programów. Gra pozwoliła jednocześnie lepiej poznać własne miasto młodzież miała okazję odwiedzić np. Ratusz, Urząd Pracy, Biuro Karier czy Radio Lublin. Gra miejska dla mieszkańców odbyła się też w Szczecinie.

ETM okazał się wielkim wyzwaniem oraz wielkim sukcesem, zarówno dla Narodowej Agencji, jak i organizacji koordynujących wydarzenia regionalne. Dzięki niemu głos młodzieży odbił się szerokim echem w całej Europie. Mamy nadzieję, że głos ten nie ucichnie przez cały następny rok i przede wszystkim, że zostanie on wysłuchany!

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu