Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Europejski Tydzień Młodzieży 2015 zbliża się wielkimi krokami!

Europejski Tydzień Młodzieży 2015 zbliża się wielkimi krokami! | www.mlodziez.org.pl

Nadaj nowy wymiar lokalnym działaniom z udziałem młodzieży i osób tworzących politykę młodzieżową; skieruj dyskusję o udziale młodzieży w życiu publicznym i zawodowym na nowy tor; dodaj siły i energii współpracy między władzami lokalnymi a młodzieżą, tam gdzie jest ona faktem oraz rozpocznij tę współpracę tam, gdzie jest ona dopiero pomysłem. Inspiruj, motywuj, zmieniaj na lepsze!

Kiedy? Pomiędzy 27 kwietnia a 10 maja!

Tematem Europejskiego Tygodnia Młodzieży jest otwieranie i wzmacnianie potencjału młodzieży – ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i zawodowym!

Celem Europejskiego Tygodnia Młodzieży jest, by głos młodzieży w sprawach dla niej istotnych był słyszalny na różnych poziomach – lokalnym, regionalnym, krajowym i w końcu europejskim. Chcemy aby młodzież aktywnie brała udział w życiu politycznym, publicznym i rozwijała swój potencjał zawodowy oraz dzieliła się sukcesami!

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży w 2015 roku Narodowa Agencja planuje dofinansowanie regionalnych i lokalnych działań z udziałem młodych ludzi, reprezentantów organizacji młodzieżowych, osób kreujących politykę młodzieżową oraz ekspertów zajmujących się tematami rozwoju potencjału młodych ludzi, szczególnie w aspekcie zawodowym i podczas aktywnego udziału w  życiu publicznym.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Akcji 3. Rozwój polityki młodzieżowej (przypominamy, że projekty dofinansowane 4 lutego będą mogły się rozpocząć dopiero 1 maja 2015 roku!).

Składane projekty muszą być zgodne z merytorycznymi i formalnymi założeniami Akcji 3.  programu Erasmus+ Młodzież. Można je znaleźć w „Przewodniku po programie oraz na stronie internetowej.

Zachęcamy także do korzystania z usług konsultantów regionalnych.

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ Młodzież w zakresie tematycznym tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży będą mogły ubiegać się o patronat ETM (szczegóły już wkrótce)!

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu