Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Forum "Wschodni wymiar wolontariatu" - o czym dyskutowano?

Forum "Wschodni wymiar wolontariatu" - o czym dyskutowano? | www.mlodziez.org.pl

Jaki wpływ na społeczność lokalną, wolontariuszy i beneficjentów ma wolontariat międzynarodowy? W jaki sposób prowadzić działania na rzecz społeczności z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu oraz czy warto być wolontariuszem? – na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć uczestnicy Forum „Wschodni Wymiar Wolontariatu”.

Forum odbyło się w dniach 5-7 grudnia 2011 roku w Warszawie. Było to spotkanie działaczy z instytucji pozarządowych i rządowych zajmujących się wolontariatem oraz samych wolontariuszy, głównie z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji oraz Ukrainy.

Po co przyjechali? – Podczas tego spotkania można było poznać różnego rodzaju programy wolontariackie oraz ich możliwości. Te doświadczenia chcę później wykorzystywać w swojej codziennej pracy – tłumaczy Marat Kurchevsky, który działa w Korpusie Pokoju (Peace Corps) na Ukrainie. W dniu otwarcia forum zostały zaprezentowane wyniki badań analizujących wpływ działań uczestników Wolontariatu Europejskiego (EVS) na rozwój społeczności lokalnych, w których pracują, a także na nich samych i beneficjentów. Zostały przeprowadzone na grupie dwustu wolontariuszy i organizacji goszczących.

Dr Renata Mieńkowska-Norkiene, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego poddała analizie projekty, które zostały zrealizowane przez wolontariuszy z państw członkowskich UE w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu (EECA), a także te realizowane przez wolontariuszy z krajów EECA na terenie UE. Udało jej się to dzięki porozumieniu z Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu oraz ośrodkami uniwersyteckimi w krajach regionu. Swoją prezentację zatytułowała: „Impact of the EVS. EVS-YES”. - Jakie są mocne, słabe strony, zagrożenia i możliwości dla Wolontariatu Europejskiego?- pytała dr Mieńskowska-Norkiene. A w trakcie przemówienia starała się na to pytanie odpowiedzieć. Wśród mocnych stron i możliwości jakie EVS daje wolontariuszom wymieniła: rozwój profesjonalnych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym, nauka języka, poznawanie innej kultury oraz innego sposobu życia. Podkreślała, że cenną sprawą jest też satysfakcja, którą z pracy wolontariusza mają beneficjenci oraz to, że ich działania mają istotny wpływ na zmiany w społeczności lokalnej. Socjolog przestrzegała przed wysyłaniem za granicę osób, które nie mają dostatecznych umiejętności językowych oraz wiedzy na temat kultury i zwyczajów społeczności, w której będą pracować.
- Myślę, że EVS daje ludziom szansę zdobywania doświadczenia w krajach, w których życie czasami zupełnie inaczej wygląda – stwierdziła Kristina Bouree uczestniczka forum, która pochodzi z Holandii, a pracuje w Moskwie razem z organizacją Libertas International.

Innym ważnym elementem spotkania była prezentacja kilku istniejących narzędzi, które umożliwiają mobilność wolontariuszom z Europy Zachodniej i Centralnej na Wschód oraz wolontariuszom ze Wschodu na Zachód. Podczas sesji plenarnej można było posłuchać między innymi Agaty Czaplińskiej z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przedstawiła krajowy program wolontariacki, który działa pod nazwą „Polska pomoc”. Oksana Olifirovych z Ukrainy opowiedziała o United Nations Volunteers (UNV). Z kolei Marat Kurchevsky przedstawił swoją działalności w Peace Corps na Ukrainie. Projekt, w którym bierze udział określił jako wspomagający rozwój społeczności lokalnej.
– Bardzo ważne są dla mnie takie spotkania. Podczas nich ja opowiadam o swojej działalności, a inni przedstawiają coś, co wprowadzili u siebie. Dzięki temu współpraca staje się łatwiejsza. – twierdzi Kurchevsky i dodaje. - Zorganizowanie takiego forum to dobry pomysł, bo jest ono ciekawą platformą wymiany doświadczeń.

Następnego dnia Oksana Yuryk również z Ukrainy opowiedziała o tym w jaki sposób Stowarzyszenie „Alternative-V” promuje w jej kraju wolontariat wśród młodzieży. – Proszę, zamknijcie oczy. Usiądźcie wygodnie. Nie zasypiajcie. A teraz niech wstaną wszyscy ci, którzy chodzili do szkoły. Tylko nie otwierajcie oczu – mówiła Yuryk, która w ten sposób pokazała jedną z zabawach integracyjnych, która jest używana podczas pracy z młodzieżą. Uczestnicy zdawali wiele pytań, a podczas sesji panelowych w mniejszych, warsztatowych grupach mogli je też swobodnie przedyskutować. Podczas obrad jednej z takich grup Anna Slawczewa z Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu opowiadała o wolontariacie w Gruzji. Wspólnie z uczestnikami zastanawiała się też nad różnicami między wolontariatem narodowym i międzynarodowym.– Co rozumiecie przez te dwa pojęcia? – pytała Slawczewa. – Międzynarodowy jest skierowany na inne kraje, ma większy prestiż, a do jego zorganizowania potrzebne są instytucje pośredniczące – odpowiadali uczestnicy warsztatu.

W innych grupach dyskusje też były ożywione. Rozmawiano między innymi na temat: wolontariatu sportowego, lokalnego działania wolontariatu, wolontariacie zorganizowanym w sposób profesjonalny, nauce poprzez wolontariat czy wsparciu strukturalnym dla międzynarodowego wolontariatu. Ostatniego dnia dyskusja dotyczyła tego jakie wyzwania oraz możliwości stoją przed krajami Europy Wschodniej (pierwsza grupa), Rosji (druga grupa) oraz Kaukazu (trzecia grupa). Zastanawiano się nad tym, co można zmienić, żeby możliwości odbycia wolontariatu w tych krajach były większe niż teraz.

Podczas wspólnego podsumowania kończącego forum okazało się, że w wielu krajach Europy Wschodniej wolontariat międzynarodowy jest prawie niemożliwy. – U nas w zasadzie nie ma wolontariatu, bo nie ma dobrych przepisów, które mogłyby ułatwić jego odbywanie – stwierdziła Iryna Bodnar z Ukrainy. W przypadku Rosji dużym problemem okazała się wiza. – Potrzebne nam nowe prawo wizowe – postulowała Kristina Bouree. Z kolei w krajach Kaukazu problemem okazał się brak informacji oraz porali internetowych, które mogłyby rzeczowo i na bieżąco opisywać sprawy związane z wolontariatem. Uczestnicy stwierdzili też, że w rejonie Kaukazu potrzebny jest monitoring, który pozwoli śledzić działalność instytucji zajmujących się wolontariatem międzynarodowym w celu zwiększenia ich efektywności. Czy sesje się podobały? – Takie spotkanie daje siłę do dalszej pracy. Może się też okazać, że stanie się ono znaczącym krokiem w kierunku rozwoju współpracy między krajami Europy Wschodniej – powiedziała Natalja Gudakovska, która przyjechała z Litwy, a współpracuje z Salto YOUTH.

Uczestników pożegnał Tomasz Bratek, zastępca dyrektora generalnego FRSE. – Dziękuję wam za wasze zaangażowanie w wolontariat i udział w forum. Przyszłość wolontariatu na terenie krajów Europy Wschodniej jest w waszych rękach.

Forum zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (EECA) w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

Co ciekawe, rozpoczęcie forum przypadło w Światowy Dzień Wolontariusza.

Autor: Matylda Młocka

O polskiej Prezydencji przeczytasz tu

Czym jest Wolontariat Europejski?

Strona SALTO EECA
 

PodglądZałącznikWielkość
Program konferencji238.57 KB
Przemawia Andrij Pavlovich, szef Salto EECA dyskusja uczestników logo Forum praca w trakcie warsztatów Zakończenie Forum prezentacja na Forum podsumowanie zajęć zdjęcie pożegnalne Nie zabrakło też integracji poszukiwanie kierunku prezentacja wyników badań

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu