Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Planujesz Inicjatywę Młodzieżową? Zgłoś się!

Planujesz Inicjatywę Młodzieżową? Zgłoś się! | www.mlodziez.org.pl

„A land with no map” to międzynarodowe szkolenie skierowane do osób pracujących z młodzieżą, dające im możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania przedsiębiorczej postawy i inicjatywności młodych ludzi.

Udział w spotkaniu mogą wziąć pracownicy organizacji pozarządowych, instytucji kultury i innych ośrodków zajmujących się młodzieżą. Powinny być to osoby pełnoletnie, planujące realizację Transnarodowej Inicjatywy Młodzieżowej w ramach programu Erasmus+, dobrze znające język angielski

Zachęcamy do zapoznania się z naszym rozumieniem przedsiębiorczości, ujętym w publikacji Kieszonkowy Inspirator Przedsiębiorczości.

Profil uczestnika:

W szkoleniu weźmie udział 25 osób, które:

  • pracują/współdziałają z młodzieżą w organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalnych, ośrodkach młodzieżowych,  miejscach skupiających społeczność lokalną itp.;
  • w pracy z młodymi ludźmi zachęcają ich do podejmowania inicjatywy i przekładania pomysłów na działanie;
  • zamierzają współdziałać z młodzieżą w kierunku przygotowania i przeprowadzenia projektu Transnarodowej Inicjatywy Młodzieżowej;
  • władają językiem angielskim w stopniu wysoce komunikatywnym;
  • są pełnoletnie;
  • mogą wziąć udział w całości szkolenia (4 pełne dni szkoleniowe, 17.02 i 22.02 to dni poświęcone na podróż)
  • pochodzą z jednego z Krajów Programu w rozumieniu programu Erasmus+.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 25 grudnia 2014 roku  za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie). Na stronie zamieszczono bardziej szczegółowe informacje dotyczące seminarium. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku angielskim.

Więcej informacji:

http://erasmusplus.org.pl/a-land-with-no-map

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu