Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Zaproszenie do udziału w szkoleniu dotyczącym zarządzania ryzykiem w projektach Akcji 1. Erasmus+ Młodzież

Zaproszenie do udziału w szkoleniu dotyczącym zarządzania ryzykiem w projektach Akcji 1. Erasmus+ Młodzież | www.mlodziez.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu poświęconym zarządzaniu ryzykiem w projektach młodzieżowych realizowanych w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna programu Erasmus+ Młodzież., które odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2014 r., w Konstancinie-Jeziornie k/Warszawy.

Głównym celem spotkania jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących kwestii zarządzania ryzykiem w międzynarodowych projektach młodzieżowych, m.in. zdefiniowanie pojęcia ryzyka, świadomość zagrożeń związanych z realizowaniem projektów w środowisku międzykulturowym i określanie obszarów ryzyka, postrzeganie i definiowanie ryzyka przez różnych partnerów w projekcie, bezpieczeństwo uczestników, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie ryzyku.

Do uczestnictwa zapraszamy osoby pełnoletnie, mające już doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych: młodych liderów, pracowników młodzieżowych, koordynatorów projektów, mentorów EVS.

Szczegółowe informacje oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdują się tutaj.
 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu