Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Znów mamy konsultantów

Znów mamy konsultantów | www.mlodziez.org.pl

W całej Polsce rozpoczęli już pracę regionalni konsultanci programu Erasmus+ Młodzież. Zapraszają na spotkania informacyjne i konsultacje.

Na spotkaniach omawiana jest struktura programu Erasmus+ z podziałem na akcje i sektory. Uczestnicy poznają ich specyfikę i założenia jakościowe, a także priorytety i zasady finansowania działań. Konsultanci udzielają też informacji na temat technicznych kwestii związanych z wypełnieniem wniosków oraz obsługą systemów URF i ECAS oraz numeru PIC.

Z konsultantami można też umówić się na indywidualne konsultacje - przedyskutować swój pomysł na projekt, zasięgnąć porady dotyczącej prawidłowego wypełnienia wniosku czy realizacji już zaakceptowanego projektu.

Informacje o konsultantach w poszczególnych regionach można znaleźć na stronie: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/konsultanci/

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu