Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Chcemy otrzymać dofinansowanie ze środków Inicjatyw Młodzieżowych - od czego zacząć?

Przede wszystkim musicie mieć pomysł na przedsięwzięcie, które będzie zgodne z duchem programu "Młodzież w działaniu" oraz celami i zasadami Inicjatyw Młodzieżowych. Przedsięwzięcie to musi służyć społeczności lokalnej, rozwijać umiejętności Wasze i innych uczestników projektu oraz mieć wymiar europejski. Informację o tym jak zorganizować Inicjatywę znajdziecie w przewodniku znajdującym się w dziale "formularze".

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu