Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Chciałbym wziąć udział w szkoleniu, jednak nie współpracuję z żadną organizacją. Czy jest to możliwe?

Niestety nie. Podstawowym wymogiem, by uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” jest przynależność do jakiejś organizacji pozarządowej/instytucji oraz praca z młodzieżą lub realizacja projektów młodzieżowych. Szkolenia służą bowiem zwiększeniu umiejętności realizowania projektów w ramach naszego programu, zaś osoby prywatne nie mają możliwości ich realizacji. Zdarza się, że do udziału w szkoleniu akceptujemy młodych ludzi z grup nieformalnych, powinny one jednak działać przy jakiejś organizacji/instytucji.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu