Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Co jest najważniejsze w projekcie Wymiany Młodzieży?

Projekt Wymiany Młodzieży opiera się na dwóch najważniejszych założeniach: aktywnym uczestnictwie młodzieży podczas całego tworzenia projektu oraz współpracy grup partnerskich. Te dwa pojęcia zaangażowania i współpracy są kluczowe dla przygotowania dobrej wymiany.
 

Projekt powinien odpowiadać na potrzeby i zainteresowania konkretnej grupy młodzieży – wtedy można liczyć na ich zainteresowanie i aktywny udział. Działania tworzone przez doświadczone osoby dla młodzieży, wybieranej na podstawie określonych kryteriów po otrzymaniu dofinansowania, nie są wspierane. W programie "Młodzież w działaniu" projekty muszą być realizowane z młodzieżą. Ważne jest, aby pomysł powstał przy udziale grupy i aby młodzież była aktywna od samego początku przygotowywania działań.
 

Trudność prowadzenia dobrej wymiany polega na wypracowaniu wspólnego projektu wraz z grupą partnerską (określeniu tematu, sposobu przygotowań, podziału zadań...). Projekt Wymiany Młodzieży nie polega na doprowadzeniu do spotkania międzynarodowego, na które zapraszamy gości z zagranicy i organizujemy im pobyt. To znacznie dłuższa, niełatwa przygoda twórcza młodych osób z różnych państw, o podobnych zainteresowaniach.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu