Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Co robić, gdy organizacja goszcząca wymaga, by część wniosku była wypełniona przez organizację wysyłającą?

Każdy projekt realizowany w ramach Wolontariatu Europejskiego opiera się na współpracy, partnerstwie kilku zaangażowanych stron. Nie tylko wolontariusza i organizacji goszczącej, ale też i organizacji wysyłającej. Organizacje goszczące przy wyborze wolontariuszy często kierują się wiarygodnością partnerskiej organizacji wysyłającej. Od wzajemnego zaufania zależy bowiem często jakość przyszłych projektów. Ponadto wypełnienie i podpisanie części III wniosku zawierającej wstępne potwierdzenie partnerskie stanowi warunek formalny zaakceptowania projektu przez Narodową Agencję.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu