Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Co to jest wizyta przygotowawcza? (dotyczy Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych).

Jest to spotkanie z przedstawicielem/ami grup/y partnerskich, dzięki któremu będziecie mogli lepiej przygotować działania. Wizyta trwa 2 dni robocze i ma miejsce w kraju grupy koordynującej (tej, która w imieniu partnera i swoim złożyła wniosek do Narodowej Agencji). Na wizytę powinny przyjechać maksymalnie 2 osoby z grupy partnerskiej, w tym jedna z nich musi być członkiem grupy inicjatywnej. Jeżeli na spotkanie ma przyjechać osoba niepełnoletnia, może jej towarzyszyć opiekun.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu