Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Co to są koszty osobowe?

To koszty zatrudnienia osób z zewnątrz, które będą wykonywały jakąś pracę na rzecz projektu np. przeprowadzą warsztat, dadzą koncert itp. Koszty osobowe nie mogą dominować w budżecie projektu, ponieważ zgodnie z założeniami Inicjatyw Młodzieżowych głównymi realizatorami działań powinni być członkowie grupy inicjatywnej, a nie zatrudnieni specjaliści.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu