Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Czy ilość partnerów z Krajów Programu i Sąsiedzkich Krajów Partnerskich musi być taka sama w każdym projekcie w ramach Akcji

Ilość, zarówno uczestników jak i organizacji w tych dwóch grup krajów powinna być zbalansowana. Jest to kryterium jakościowe projektu.

Pamiętać należy jednak, iż w działaniach Akcji 3.1. - Szkolenia i Tworzenie Sieci kryteria formalne określają (znajdziecie je w Przewodniku) dokładną liczbę partnerów w zależności od rodzaju działania.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu