Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Czy istnieje możliwość udziału w projekcie przed ukończeniem 18 lat?

Program "Młodzież w działaniu" dopuszcza udział wolontariuszy od 16 roku życia, ale tylko w przypadku jeśli są to osoby z mniejszymi szansami, czyli takie, które ze względu na specjalne potrzeby wynikające z różnego rodzaju ograniczeń mają utrudniony dostęp do udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego. Tego typu projekt wymaga jednak szczególnego przygotowania i wsparcia osoby, która byłaby opiekunem prawnym takiej osoby.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu