Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Czy koordynatorzy mogą wybrać uczestników wymiany po podjęciu decyzji o dofinansowaniu projektu?

Nie. Taki model działań nie respektuje podstawowego założenia pracy z młodzieżą. Wnioskodawca, który stara się pozyskać środki w myśl zasady "będą pieniądze, będzie młodzież", otrzyma od programu "Młodzież w działaniu" odpowiedź: "Będzie młodzież, będą pieniądze".

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu